Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Prezidentūras ES padomē uzraudzība: Pretkorupcijas labo prakšu analīze

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:
Projekta mērķis: nodrošināt, lai pretkorupcijas politikas jautājumi ES prezidentūru laikā ir dienas kārtības prioritāte, kā arī gatavošanās un prezidentūras norises fāzē tās darbība būtu caurspīdīga, atklāta un pieejama.

Projekta ilgums: 24 mēneši (projekts sākās līdz ar Lietuvas prezidentūru 2013.gada jūlijā un beigsies ar Latvijas prezidentūru 2015.gada jūnijā).

Projektu īsteno Transparency International (TI) Eiropas Savienības birojs (TI ES), sadarbojoties ar TI nacionālajām nodaļām no Lietuvas, Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Aktivitātes notiek nacionālo partneru pārstāvētajās valstīs, kā arī rezultāti izplatīti visā Eiropā Savienībā.

Projekta mērķa grupas:

  • Galvenās mērķauditorijas ir nacionālās politikas veidotāji un mediji prezidējošajā ES dalībvalstī, kā arī ES politikas veidotāji (tie, kas saistīti ar ES dalībvalstu pretkorupcijas jautājumu risināšanu nacionālā un ES līmenī)

Aktivitātes:

  • Izstrādāt metodoloģiju (score card), lai novērtētu prezidentūru gatavošanas un ieviešanas fāzi;
  • Definēt dienas kārtību katrā no prezidentūras valstīm atbilstoši TI pretkorupcijas dienas kārībā izvirzītajām prioritātēm;
  • Analizēt četru prezidējošo valstu prezidentūru gatavošanos norisi, tās ieviešanu un izvirzītās pretkorupcijas prioritātes, kā arī to virzību prezidentūras dienas kārtībā;
  • Sekot pretkorupcijas dienas kārtības īstenošanai un iedzīvināšanai tiesību aktu projektos;
  • Sagatavot ziņojumu par analīzes rezultātiem, balstoties uz izstrādātās metodoloģijas principiem;
  • Izstrādāt labās prakses rokasgrāmatu interešu aizstāvībai, darbojoties ES prezidentūrā.
  • Publicēt informāciju un sniegt rekomendācijas dažādām ietekmes pusēm.

Projekta rezultāti:

  • Projekta rezultātā tiks novērtēta visu prezidentūru caurspīdība, atklātība un darbs pie pretkorupcijas dienas kārtības, balstoties uz speciāli izstrādātu metodoloģiju (score card).

Projekta rezultātā tiks izstrādāta labās prakses interešu aizstāvības metodoloģija, darbojoties ES prezidentūrā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 2920,3 EUR / 2 052.40 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/15
Исполнитель проекта: Biedrība "Sabiedrība par atklātību Delna"
Партнер: Trasparency Internation Eiropas Savienības birojs (Beļģija)
Юридический адрес: Aleksandra Čaka iela 49-4, Rīga, LV-1011
Период проетка: 01.07.2014.-30.06.2015.