Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta kopsavilkums:

Projekta "Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana" mērķis ir veicināt attīstības izglītību un sabiedrības izpratni par godīgās tirdzniecības un attīstības jautājumiem, mobilizējot plašāku atbalstu pasākumiem nabadzības novēršanai un taisnīgākām attiecībām starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm.

Specifiskais projekta mērķis ir uzlabot mērķa grupu kompetenci Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, izmantojot neformālās izglītības metodes, risinot godīgās tirdzniecības un globālās attīstības jautājumus.

Projekta mērķa grupas ir bērni un jaunieši (skolas vecuma bērniem līdz 18 gadiem, jaunieši no 19 līdz 30 gadiem), skolotāji un patērētāji (pieaugušie).

Projekts tiek īstenots trīs Baltijas valstīs: Igaunijā, Latvijā un Lietuvā (no SIF līdzekļiem līdzfinansētās aktivitātes tiks īstenotas Latvijā).

Sagaidāmie projekta rezultāti ir:

  • palielinājusies sabiedrības apziņa godīgās tirdzniecības un attīstības jautājumos un uzlabota mērķgrupu izpratne Lietuvā, Latvijā un Igaunijā par problēmām un grūtībām, ar kurām saskaras jaunattīstības valstis un to iedzīvotāji;
  • uzlabota kapacitāte un sadarbība starp organizācijām, kas darbojas tādās jomās kā godīgā tirdzniecība, atbildīgs patēriņš un attīstības izglītība.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 7814,47 EUR / 5 492.04 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/18
Project Promoter: Biedrība "Zaļā brīvība"
Partner(s): Lietuvas patērētāju institūts
Legal address: Meža iela 4, Rīga, Latvija
Duration of the project: 01.11.2014.-31.10.2015.