Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ARHĪVS > Pieredzes apmaiņa

Profesionālās pieredzes un informācijas apmaiņa integrācijas jomā ZVIEDRIJĀ

Laikā no 2015.gada 27.- 29.aprīlim notika profesionālās pieredzes un labās prakses apmaiņas vizīte Zviedrijā par migrācijas procesu un dažādu integrācijas pieeju īstenošanu trešo valstu pilsoņu integrācijas politikā. Profesionālās pieredzes un labās prakses apmaiņas vizītē Zviedrijā piedalījās speciālisti no Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas, Cēsu pašvaldības, Starptautiskās Migrācijas organizācijas un SIF (kopumā 5 speciālisti).

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas šādas institūcijas:

Apskatītās tēmas:

 • Migrācijas procesi Zviedrijā
 • Imigrācijas un integrācijas politika Zviedrijā
 • Mūslaiku migrācijas process un īstenotas izmaiņas integrācijas politikā
 • Imigranti Zviedrijā: izaicinājumi un risinājumi
 • Zviedrijas sociālekonomiskajā sistēma jauniebraukušajiem migrantiem
 • Nodarbinātība un atbalsta sniegšanu darba meklēšanā un atrašanā
 • Mājokļu politika pašvaldībās
 • Sociālie pakalpojumi un sociālais atbalsts migrantiem
 • Valsts un pašvaldību institūciju funkciju sadalījums
 • Pašvaldības loma imigrācijas un integrācijas procesā
 • Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām integrācijas jautājumos
 • Integrācija vispārizglītojošās skolās
 • Nākotnes izaicinājumi

INFO par Zviedriju:

Zviedrijā dzīvo vairāk nekā 9,5 miljoni iedzīvotāji. 1998.gadā ~20% no Zviedrijas iedzīvotājiem bija ar citu valsts izcelsmi, bet 2011.gadā ~27% Zviedrijas iedzīvotāju ir ar ārvalstu izcelsmi vai imigranti. Galvenās imigrācijas valstis ir Somija, Irāka, Polija, Irāna, Turcija, Somālija. Tiek pieņemts, ka apmēram 120 000 imigranti ierodas Zviedrijā katru gadu. Galvenie ierašanās iemesli Zviedrijā ir: ģimenes apvienošana (20%), studenti (14%), nodarbinātība (12%), bēgļi (12%). 2010.gadā Zviedrijā stājās spēkā jauns likums, sekmējot darba tirgus orientētu integrācijas politiku, lai piesaistītu jaunos imigrantus izvēlēties Zviedriju tieši darba, nevis citu iespēju dēļ. Zviedrijas integrācijas politikas mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas tiesības, pienākumus un iespējas visiem, neatkarīgi no viņu etniskās un kultūras piederības. Integrācijas politika Zviedrijā ir starpsektorāla. Tas nozīmē, ka integrācijas politikas mērķi tiek īstenoti ar dažādu iniciatīvu un pasākumu palīdzību, kas ir iekļautas vairākās politikas jomās un iesaistīti dažādu nozaru ministrijas un aģentūras. Piemēram, Nodarbinātības ministrijai ir iedalīta konkrēta atbildības sfēra integrācijas politikā, proti, ievadkurss Zviedrijas sociālekonomiskajā sistēma jauniebraukušajiem migrantiem, sadarbība ar pašvaldībām migrantu jautājumos, kā arī Zviedrijas pilsonības un pilsētu attīstības jautājumiem. Vairāk par ministriju darba un funkciju sadalījumu šeit: http://www.government.se/sb/d/576. Darba piedāvājumu aģentūra (Public Employment Services) ir tiešā pakļautībā Nodarbinātības ministrijai. Aģentūra ir atbildīga par nepieciešamā atbalsta sniegšanu darba meklēšanā un atrašanā cilvēkiem, kas uzturas Zviedrijā. Darba piedāvājumu aģentūras atrodamas pārsvarā katrā pilsēta. Vairāk informācija: http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/English-engelska.html un īsa informācija latviešu valodā: http://www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Other-languages/Languages/Latviesu-lettiska.html

Vairāku svarīgu integrācijas jautājumu risināšana ir uzticēta pašvaldībām, piemēram, jauniebraucēju izglītības iespējas un mājokļa jautājumi, kā arī veselības un medicīniskās palīdzības jautājumi ir uzticēti apgabalu padomēm reģionālajā līmenī. Zviedrijā tiek uzskatīts, ka, strādājot koordinētā un ciešā sadarbība starp publisko (valsts un pašvaldību) sektoru un nevalstisko sektoru, var efektīvi un veiksmīgi īstenot integrācijas procesu.

GALERIJA

 

lidz-pr-2015

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Finansējums piešķirts no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).

 

 

Raksts ievietots: 30.04.2015.