eez-2009  grafiskais elements


Uzvedības terapija un sociālo prasmju trenēšana 4-8 gadus veciem bērniem ar uzvedības problēmām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа проектов НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Bērnu uzvedības traucējumi ir viena no aktuālitātēm skolā, ar kuru saskaras pedagogi, vecāki, sociālie dienesti un bērnu tiesību inspekcija. Tomēr šo problēmu var novērst pirms bērns un tā apkārtējie ir nonākuši krīzes situācijā, ja atbalsts tiek sniegts jau pirmsskolas vai sākumskolas posmā, kad vēl tikai veidojas bērna uzvedības modeļi.
Projekta mērķis - līdz 2016.gada maijam pilnveidot atbalsta pasākumus, kas pieejam Rīgas ģimenēm, kurās aug pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni ar uzvedības traucējumiem, lai prventīvi novērstu tālākus uzvedības traucējumus un to ietekmi uz bērna un tā dzīvi sabiedrība'.
Rezultātā plānots izveidot jaunu atbalsta pasākumu mērķa grupai Rīgā - ģimenēm, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem, tā sagatavošanas un aprobācijas laikā sniedzott atbalstu 36 ģimenēm un 24 to pedagogiem, apmačot 25-30 psihologus, sagatavojot rokasgrāmatu un pētījumu.
Galvenās aktivitātes - speciālistu apmācības, rokasgrāmatas izstrāde, dalībnieku atlase un programmas aprobācija (bērnu, vecāku un speciālistu nodarbības un individuālās konsultācijas), rezultātu pētījums un izplatīšana.

Результаты проекта: Pilnveidots atbalsta pasākums, kas pieejams Rīgas ģimenēm, kurās aug pirmsskolas bērni ar uzvedības traucējumiem - izstrādātas programmas "STOP - 4-7" trīs rokasgrāmatas bērnu, vecāku un pedagogu nodarbību vadīšanai, pilotēta programma "STOP 4-7" un nodrošināts atbalsts 36 bērniem no 35 ģimenēm. Nodrošinātas apmācības 55 speciālistiem, veicināts brīvprātīgais darbs (iesaistīti 8 brīvprātīgie). Potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem un pasūtītājiem sagatavots un izplatīts pētījums par jaunā pakalpojuma ietekmi uz projektā iesaistīto bērnu stāvokli.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2014.EEZ/PP/1/MIC/051
Дата утверждения проекта: 08.04.2015.
Дата заключения проектного договора: 19.05.2015.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Biedrība „Skalbes”
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Название партнёра получателя софинансирования: Biedrība "Latvijas Autisma apvienība"
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīga
Время осуществления проекта в месяцах: 12
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 22222.21 EUR / 15 617.86 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 18999.98 EUR / 13 353.26 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 1000.00 EUR / 702.80 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 2222.23 EUR / 1 561.79 LVL;
Юридическии адрес: Kungu iela 34, Rīga, LV-1050
Номер тел.: +37167240042
Е-почта:
Домашняя страница: www.skalbes.lv

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org