Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Mājas elpa Mazsalacā - 2015

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Поиск проектов

Projekta kopējais mērķis:
Veicināt diasporas bērnu saiknes saglabāšanu ar Latviju, stiprināt nacionālo identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību stiprinot bērnu un jauniešu valstisko piederību.

Projekta mērķa grupa:

 • diasporas bērni
 • Latvijas skolēni

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Konkurss –„Labākais skolā"
 • Ekskursija – „Iepazīsti Rīgu"
 • Radošā vasaras nometne „Latvijas elpa Mazsalacā 2015"

Īstenojot projektu tiks sasniegti rezultāti:

 • iesaistīti 50 dalībnieki
 • organizēti ārpusskolas pasākumi diasporas un Latvijas bērniem, īstenojot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu kopīgu darbošanos
 • īstenota diasporas bērnu latviešu valodas apmācība, prasmju attīstība
 • stiprināta bērnu un jauniešu nacionālā identitāte, sociālās atmiņas attīstība
 • vienoti darbojoties radošajās darbnīcās, citās aktivitātēs, nodrošināta labvēlīga vide diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei, tā veicinot Latvijas valstspiederīgo atgriešanos savā dzimtenē
 • Veicinātas diasporas bērnu zināšanas un izpratne par Latviju, tās vēsturi, kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, veicinot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.

Galvenais sasniegums projektā - visiem kopā stiprināta sava valstiskā piederība, veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/SP/08
Исполнитель проекта: Biedrība „Radošā apvienība “Sapnīca””
Партнер: Biedrība „Sadarbības platforma”
Mazsalacas novada pašvaldība
Reģionālā sabiedriskā organizācija „Latviešu biedrība Sanktpētrburgā „Daugava””
Место реализации: Rīga, Mazsalaca
Cтатус: apstiprināts