Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Vasaras Saulgriežu nometne Latvijas un diasporas bērniem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Search projects

1. Mērķis: saglabāt un stiprināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu nacionālo identitāti un celt šo bērnu un viņu ģimeņu nacionālo lepnumu, īstenojot vasaras nometni kā latvisko gara mantu nodarbību ciklu, idejiski savienojot darbu amatnieku darbnīcās ar Latvijas dabas izpēti un folkloras mācīšanos.
2. Mērķa grupa: 30 Latvijā un ārvalstīs (Gruzijā, Igaunijā, Dānijā, Krievijā un Norvēģijā) dzīvojoši latviešu bērni vecumā no 8 līdz 18 gadiem.
3. Uzdevumi:
    a) Stiprināt un uzlabot mērķa grupas valodas, Latvijas vēstures, kultūras tradīciju un ģeogrāfijas zināšanu līmeni, tai skaitā pievērst mērķa grupas uzmanību Latvijas dabas vērtībām un skaidrot gadskārtu rituma nozīmi Latvijas kultūrvēsturiskajā telpā.
    b) Kopīgi strādājot noskaidrot un analizēt attieksmi pret latviešiem to mītnes valstīsun stiprināt nacionālās kopības sajūtu, ņemot vērā pašreizējo pieaugošo politekonomisko spriedzi, ko rosinājusi krīze Ukrainā.
    c) Mazināt savstarpēju neizpratni un neiecietību, ko rada ekonomiskās un kultūras atšķirības starp diasporas mītnes valstīm, akcentējot vienojošos aspektus – valodu, kultūrvēsturiskās un gadskārtu tradīcijas.
4. Aktivitātes: radošo darbnīcu cikls, 2 dienu pārgājiens, astronomisko Saulgriežu svinēšana, Līgo un Jāņu svinēšanu. Visu aktivitāšu tēma ir gatavošanās Saulgriežiem un to svinēšana latviskā garā.
5. Norises vieta: Jēkabpils novads, Zasas pagasts, amatniecības centrs „Rūme".

Rezultāti: paredzams, ka projekta rezultātā paaugstināsies savstarpējā saikne starp Latvijā dzīvojošajiem un Latvijas diasporas bērniem, stiprināta diasporā dzīvojošo bērnu nacionālā identitāte un piederība latviskajai kultūrvēstures telpai, kas motivēs diasporas latviešus atgriezties Latvijā.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 12 998,10 EUR / 9 135.12 LVL;
Project number: 2015.LV/SP/27
Project Promoter: Biedrība „Sēļu pūrs”
Partner(s): Bezpeļņas organizācija „Tallinas latviešu papildskola Taurenis”
Gruzijas latviešu biedrība „Ave Sol!”
Biedrība „Ūdenszīmes”
Place of implementation: Jēkabpils novads, Zasas pagasts
Status: apstiprināts