Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Saule meta zelta loku”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Saule meta zelta loku"" tiks īstenots Gulbenes novada Rankas pagastā laika periodā no 2015.gada 1.jūnija līdz 30.augustam. Projekta ietvaros no 2015.gada 30.jūlija līdz 8.augustam norisināsies 10 dienu gara vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Projekta mērķis – saglabāt diasporas saikni ar Latviju, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem.

Projekta mērķa grupa – 15 Latvijas bērni un 15 diasporas bērni no dažādām valstīm vecumā no 7 līdz 13 gadiem.

Nometnes „Saule meta zelta loku" laikā tās dalībnieki izzinās saulgriežu svinēšanas tradīcijas Latvijā, apgūstot latviešu tautas dejas un dziesmas, kā arī dosies ekskursijās gan pa Vidzemes reģionu, gan uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiks attīstīta un veicināta bērnu interese par dabas un kultūras mantojumu, kā arī sekmēta Latvijas vēstures un valodas apguve.

Plānotie rezultāti:
1) nometnē iesaistīti 15 Latvijas un 15 diasporas bērni;
2) noorganizēta 10 dienu vasaras nometne;
3) sekmēta diasporas bērnu latviešu valodas apguve;
4) veicinātas diasporas bērnu izpratne par Latviju, tās dabu, kultūru un vēsturi.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/SP/18
Исполнитель проекта: Biedrība „Esi aktīvs!”
Партнер: Gulbenes novada dome
Rankas pamatskola
Место реализации: Gulbenes novada pašvaldība
Cтатус: apstiprināts