Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


„Kur laime mīt…”(Aspazija)

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā paredzēts sekmēt latviešu valodas visu prasmju apguvi, Latvijas kultūras, dabas objektu un bērnu literāro darbu iepazīšanu, iesaistot 16 diasporas un 16 Latvijā dzīvojošus bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 17 gadiem komunikatīvajās, radošajās un neformālajās nodarbībās.

Projekts tiek īstenots Latvijā, tiek veidota 7 dienu diennakts bērnu nometne. Nometnes laikā notiek ekskursijas, kuru laikā tiek iepazīti objekti, ievērojamas vietas Latgales un Vidzemes novados, kuru laikā bērni atklāj sev Latvijas dabas bagātības un cilvēku ieguldīto darbu vides un kultūras saglabāšanā, Latvijas vēsturi. Nometne notiek Riebiņu novada kempingā „Zolva", kur dalībnieki darbojas radošajās darbnīcās, apgūst latviešu valodu, iepazīst Latvijas dabas bagātības un latviešu tradīcijas, kā arī diasporas bērniem tiek dota iespēja tikties ar vienaudžiem dzimtenē.

Projekta rezultātā bērni, pavadot laiku, darbojoties kopā, uzlabo latviešu valodas prasmes, spēj prezentēt guvumu valsts valodā un pārliecību, ka Latvija ir vislabākā zeme uz pasaules, apzinās un atbildīgi popularizē Latvijas tēlu latviešiem mītnes zemēs. Projekta rezultātā dalībnieki ir iepazinuši interesantus objektus Latvijā, iepazinuši Aspazijas bērnības aprakstus „Zila debess zelta mākoņos" un dzeju, kuros īpaši tiek godātas cilvēka gara vērtības un dzimtenes mīlestība. Bērni apzinās Latvijas nacionālos simbolus, Latvijas unikālo vidi, augus un dzīvniekus, ir ieguvuši draugus, gūst priekšstatus par Latvijas vēsturi.

Katrs projekta dalībnieks ir izveidojis dienasgrāmatu „Laime Latvijā" par projekta laikā piedzīvoto un izjusto, iepazītajiem kultūras, dabas objektiem un, strādājo tradošajās darbnīcās, to papildinājis ar ierakstiem.

Projekta rezultātus multiplicēsim, ievietojot projekta aktivitāšu apkopojumu reģionālajā laikrakstā, internetā. Nometnes laikā ar bērnu līdzdalību tiks veidota prezentācija, kurā tiks atspoguļots projekta un nometnes laikā paveiktais, piedzīvotais un izjustais.

Projekta rezultātā tiks radīta labvēlīga vide diasporas bērnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē:

  • aktualizējot lietišķo dāmu kluba „Olivia" pieredzi, iesaistot interaktīvajās un kreatīvajās nodarbībās,
  • iepazīstot Latvijas novadus, īpaši akcentējot Latgales novadu,
  • iepazīstot latviešu literatūru (Aspazija „Zila debess zelta mākoņos" un dzeja),
  • iepazīstot Latvijas valsts, kultūras un vēsturiskos objektus, dabu,
  • apzinoties latviešu nacionālo identitāti,
  • veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij,
  • veidojot lojalitāti un toleranci attiecībā pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem,
  • iespēja pavadīt brīvo laiku Latgales lauku eko vidē (īpaša iespēja pilsētas bērniem),
  • iepazīstinot tautiešus ārzemēs ar Latviju, tādējādi sekmējot reemigrāciju.
предоставил финансирование: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/SP/23
Исполнитель проекта: Daugavpils lietišķo sieviešu klubs „OLIVIA”
Партнер: Daugavpils novada dome
Место реализации: Daugavpils novads, Riebiņu novads
Cтатус: apstiprināts