Print |

Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Eiropas Vasaras Skola 2015

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2015

Search projects

Description

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts paredz turpināt ilggadīga projekta „Eiropas Vasaras Skola" (EVS) tradīciju, kas sekmē Eiropas latviešu diasporas bērnu no 11 līdz 16 gadiem latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi, iesaistot bērnus no Latvijas, tanī skaitā bērnus no repatriantu ģimenēm un bērnus ar īpašām vajadzībām, organizējot divu nedēļu ilgu nometni Skrundas novada Rudbāržu internātpamatskolas telpās 38 diasporas un 22 Latvijas bērniem.

Projekta tiešā mērķa grupa ir dažādās Eiropas valstīs esošo latviešu skoliņu audzēkņi un Latvijā dzīvojoši pusaudži. Projekta galvenās aktivitātes ir nometnes pasākumi, kas aktivizē diasporas saikni ar Latviju un stiprina tās nacionālo identitāti. Nometne ir kopīga diasporas un Latvijas bērniem, procentuāli diasporas bērnu skaitam sasniedzot 63% no kopējā dalībnieku skaita. Nometnes programmas rezultātā pusaudži praktizēsies latviešu valodas, vēstures un folkloras apguvē, iepazīsies ar Skrundas novada vēsturi un kultūras mantojumu, iegūs draugus atraktīvās komandas spēlēs un sportojot. Programmas apguvei nometnē tiks organizēta radoša un draudzīga atmosfēra, kuru nodrošinās personību atbalstoša metodika un pieredzējis pedagogu personāls. Atpūtai dalībnieki brauks ekskursijās, darbosies interešu grupās.

Projekta īstenošanā kā partneri piedalās: 1. diasporas biedrība „Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā" nometnes sagatavošanas un ziedojumu piesaistes aktivitātēs; 2. Skrundas novada pašvaldība organizēs novada vēstures un amatniecības izziņas pasākumus. Izmaksas sedz sadarbības partneris no saviem līdzekļiem.
Projekta atbalstam nepieciešami 13000 eiro nometnes telpu īrei un dalībnieku ēdināšanai. Ceļa un citu vajadzīgo izdevumu segšanai tiks vākti ziedojumi.

Information

Amount of Grant Awarded: 13 000,00 EUR / 9 136.45 LVL;
Project number: 2015.LV/SP/30
Project Promoter: Eiropas Latviešu apvienība
Partner(s): Biedrība „Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā”
Skrundas novada pašvaldība
Place of implementation: Skrundas novads
Status: apstiprināts

Documents

Documents

 


Date of printing: 14.05.21