sif-jauns-kras


Zemgales mazākumtautību NVO projketspējas veicināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, attīstot starpkultūru sadarbību un stiprinot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju.
Projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona biedrību un nodibinājumu vadītāji un administratīvais personāls.
Projekta īstenošanas vieta: Zemgales reģions.
Projekta galvenās aktivitātes: apmācību programmas „Projektu izstrādes un vadības pamati" izstrāde, kas saturiski un metodiski piemērota mazākumtautību pārstāvju kompetenču uzlabošanai; konkursa „Zemgales mazākumtautību NVO projektu programma" organizēšana; pilotprojekta īstenošanas mentorēšana un tā rezultātu un labās prakses apkopošana un popularizēšana.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Amount of Grant Awarded: 5971,15 EUR / 4 196.55 LVL;
Project number: 2015.LV/MT/03
Project Promoter: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Legal address: Rīgas iela 216B, Jēkabpils
Duration of the project: 06.2015.-16.10.2015.