sif-jauns-kras


Zemgales mazākumtautību NVO projketspējas veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, attīstot starpkultūru sadarbību un stiprinot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju.
Projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona biedrību un nodibinājumu vadītāji un administratīvais personāls.
Projekta īstenošanas vieta: Zemgales reģions.
Projekta galvenās aktivitātes: apmācību programmas „Projektu izstrādes un vadības pamati" izstrāde, kas saturiski un metodiski piemērota mazākumtautību pārstāvju kompetenču uzlabošanai; konkursa „Zemgales mazākumtautību NVO projektu programma" organizēšana; pilotprojekta īstenošanas mentorēšana un tā rezultātu un labās prakses apkopošana un popularizēšana.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais finansējums: 5971,15 EUR / 4 196.55 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/MT/03
Projekta īstenotājs: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Juridiskā adrese: Rīgas iela 216B, Jēkabpils
Īstenošanas ilgums: 06.2015.-16.10.2015.