sif-jauns-kras


Kurzemes mazākumtautību projektspējas veicināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Поиск проектов

Mērķis: Radīt praktiskas iemaņas par projektu sagatavošanu, ieviešanu un atskaišu procesu 20 Kurzemes mazākumtautību NVO vadītājiem, biedriem, adm.personālam.

Uzdevumi:
1. Radīt izpratni par projektu konkursu pastāvēšanas iemesliem.
2. Radīt izpratni par nozīmīgākajiem aspektiem,ar kuriem jāiepazīstas, pirms projekta rakstīšanas sākšanas – nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji.
3. Radīt izpratni, ko projektā vēlas izlasīt projektu vērtētāji.
4. Iepazīstināt ar projektu iesniegumu veidlapu nozīmīgākajiem laukiem un praktiski nostiprināt prasmes to aizpildē.
5. Iepazīstināt ar projektu budžetu sastādīšanas principiem un praktiski nostiprināt prasmes to aizpildē.
6. Iepazīstināt ar projektu finansu avotiem, kas tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ar citiem Populārākajiem un vienkāršākajiem finansu avotiem NVO.
7. Grupās vai individuāli izstrādāt vismaz 5 pilotprojektu iesniegumus par strapkultūru sadarbību Kurzemē.
8. Finansiāli atbalstīt vienu apmācību procesa laikā izstrādāto piloprojekta ideju un konsultēt tā ieviešanā.
9. Radīt starpkultūru sadarbības projektu idejas.
10. Saliedēt un savstarpēji iepazīstināt Kurzemes reģiona aktīvās mazākumtautību NVO.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Kurzemes reģions
предоставил финансирование: 5999,64 EUR / 4 216.57 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/SP/05
Исполнитель проекта: Biedrība "Kurzemes NVO atbalsta centrs"
Юридический адрес: Krišjāņa Valdemāra iela 17A. Talsu nov., Talsi
Период проетка: 01.07.2015.-16.10.2015.