Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Valsts svētku svinības

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas atzīmēšana Minsterē, Vācijā, ar to veicinot saikni starp diasporu un Latviju, ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu piederības sajūtu Latvijai, izpratni par valsts nozīmi un svētku jēgu, vēsturisko apziņu. Būt daļai un apzināties sevi kā daļu no Latvijas.

предоставил финансирование: 6100,00 EUR / 4 287.10 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/03_MIC
Исполнитель проекта: Latviešu Centrs Minsterē
Место реализации: Minstere (Vācija)
Период проетка: 01.09.2015.-22.11.2015.