Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latviešu Biedrības Spānijā mājaslapas izveide

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Meklēt projektus

Latviešu biedrības Spānijā mājaslapas izveide, ar mērķi apkopot Spānijā rezidējošiem tautiešiem būtisku informāciju par:
1. Praktiskām formalitātēm Spānijā un Latvijā,
2. Biedrības rīkotajiem pasākumiem,
3. Iespējām iesaistīties biedrības aktivitātēs: pasākumu organizēšana, bērnu skoliņa, deju kolektīvs, u.c. aktivitātes,
4. Latviešu kopienām dažādos Spānijas reģionos un pasaulē.
Galvenie projekta pasākumi:
1. Biedrības logotipa un mājas lapas dizaina izveide,
2. Mājaslapas izstrāde,
3. Servera vietas un domēna īres apmaksa par pirmo gadu.
4. Mājaslapas pirmatnējā satura izstrāde un ievietošana.
Mājaslapa paredzēta ikvienam Spānijā dzīvojošam tautietim, kā arī jebkuram interesentam, kas vēlas iepazīties ar Latviešu biedrību Spānijā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 1564,00 EUR / 1 099.19 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/DP/15_MIC
Projekta īstenotājs: LATVIEŠU BIEDRĪBA SPĀNIJĀ (ASOCIACION LETONA EN ESPANA)
Īstenošanas vieta: Madride (Spānija)
Īstenošanas ilgums: 01.09.2015.-30.10.2015.