Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latviešu diasporas Beļģijā nacionālās identitātes un apziņas veicināšana un stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Search projects

„Latviešu diasporas Beļģijā nacionālās identitātes un apziņas veicināšana un stirpināšana" projekta mērķis ir veicināt nacionālās pašapziņas izkopšanu, attīstīt un stiprināt saikni ar Latviju Beļģijā dzīvojošo latviešu vidū, organizējot tādus pasākumus kā Jāņu ielīgošana, kantātes „Dievas, Tava zeme deg!" atskaņošana, 11. novembra piemiņas diena Lommeles Brāļu kapos un Cēdelghēmas nometnes apmeklēšana un Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas atzīmēšana.
Šis pasākumu kopums ļaus aptvert Beļģijā esošo latviešu diasporu, sniegt plašākas zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām, it sevišķi jauniešu vidū. Aktivitātes dos iespēju veicināt savstarpēju komunikāciju, stiprināt tautiešu piederības apziņu Latvijas valstij, kā arī veicinās jaunu biedru iesaisti LBB. Pasākumi tiks organizēti Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kā arī Lommeles Brāļu kapos un Cēdelghēmas nometnē.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 14957,24 EUR / 10 512.01 LVL;
Project number: 2015.LV/DP/17_MIC
Project Promoter: LATVIEŠU BIEDRĪBA BEĻĢIJĀ (Association Lettonne en Belgique)
Place of implementation: Brisele, Lommele, Cēdelghēma (Beļģija)
Duration of the project: 01.06.2015.-20.11.2015.