Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latviešu diasporas Beļģijā nacionālās identitātes un apziņas veicināšana un stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

„Latviešu diasporas Beļģijā nacionālās identitātes un apziņas veicināšana un stirpināšana" projekta mērķis ir veicināt nacionālās pašapziņas izkopšanu, attīstīt un stiprināt saikni ar Latviju Beļģijā dzīvojošo latviešu vidū, organizējot tādus pasākumus kā Jāņu ielīgošana, kantātes „Dievas, Tava zeme deg!" atskaņošana, 11. novembra piemiņas diena Lommeles Brāļu kapos un Cēdelghēmas nometnes apmeklēšana un Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienas atzīmēšana.
Šis pasākumu kopums ļaus aptvert Beļģijā esošo latviešu diasporu, sniegt plašākas zināšanas par Latvijas vēsturi, kultūru un tradīcijām, it sevišķi jauniešu vidū. Aktivitātes dos iespēju veicināt savstarpēju komunikāciju, stiprināt tautiešu piederības apziņu Latvijas valstij, kā arī veicinās jaunu biedru iesaisti LBB. Pasākumi tiks organizēti Beļģijas galvaspilsētā Briselē, kā arī Lommeles Brāļu kapos un Cēdelghēmas nometnē.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 14957,24 EUR / 10 512.01 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/17_MIC
Исполнитель проекта: LATVIEŠU BIEDRĪBA BEĻĢIJĀ (Association Lettonne en Belgique)
Место реализации: Brisele, Lommele, Cēdelghēma (Beļģija)
Период проетка: 01.06.2015.-20.11.2015.