sif-jauns-kras


Latviskās identitātes stiprināšana Rietumnorvēģijas diasporā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Search projects

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt latviešu identitāti Rietumnorvēģijā, Bergenā un tās apkārtnē, dzīvojošo latviešu vidē. Svarīgi elementi latviešu identitātes stiprināšanā ir latviešu tautas kultūras, patriotisma, latviskā dzīvesveida un saliedētas latviešu kopienas uzturēšana.
Lai varētu kopt šos latviešu nacionālās identitātes elementus, ārzemēs dzīvojošo latviešu starpā, ir svarīgi radīt vidi un iespējas, kur latvieši var satikties, vienojoties kopā Latvijai un tās tautai svarīgos svētkos, saglabāt zināšanas par tautas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī radīt informācijas kanālu, kur latviešiem svarīga informācija ir viegli pieejama. Tamdēļ šī projekta ietvaros Latviešu biedrība Norvēģijā-Bergena (LBNB) plāno veikt sekojošas
aktivitātes – latviešu folkloras vakara organizēšana, 18.novembra svinēšana, LBNB interneta vietnes izveidošana.
Projekts tiks realizēts LBNB vadībā, iesaistot biedrības biedrus, brīvprātīgos un pieaicinot profesionāļus konkrētu uzdevumu veikšanai. Mērķauditorija projektam ir Bergenā un tās apkaimē dzīvojošie latvieši.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 8000,00 EUR / 5 622.43 LVL;
Project number: 2015.LV/DP/22_MIC
Project Promoter: LATVIEŠU BIEDRĪBA NORVĒĢIJĀ – BERGENA (LATVIESU BIEDRIBA NORVEGIJA – BERGENA)
Place of implementation: Bergena (Norvēģija)
Duration of the project: 01.08.2015.-22.11.2015.