sif-jauns-kras


Latviskās identitātes stiprināšana Rietumnorvēģijas diasporā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt latviešu identitāti Rietumnorvēģijā, Bergenā un tās apkārtnē, dzīvojošo latviešu vidē. Svarīgi elementi latviešu identitātes stiprināšanā ir latviešu tautas kultūras, patriotisma, latviskā dzīvesveida un saliedētas latviešu kopienas uzturēšana.
Lai varētu kopt šos latviešu nacionālās identitātes elementus, ārzemēs dzīvojošo latviešu starpā, ir svarīgi radīt vidi un iespējas, kur latvieši var satikties, vienojoties kopā Latvijai un tās tautai svarīgos svētkos, saglabāt zināšanas par tautas kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī radīt informācijas kanālu, kur latviešiem svarīga informācija ir viegli pieejama. Tamdēļ šī projekta ietvaros Latviešu biedrība Norvēģijā-Bergena (LBNB) plāno veikt sekojošas
aktivitātes – latviešu folkloras vakara organizēšana, 18.novembra svinēšana, LBNB interneta vietnes izveidošana.
Projekts tiks realizēts LBNB vadībā, iesaistot biedrības biedrus, brīvprātīgos un pieaicinot profesionāļus konkrētu uzdevumu veikšanai. Mērķauditorija projektam ir Bergenā un tās apkaimē dzīvojošie latvieši.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 8000,00 EUR / 5 622.43 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/22_MIC
Исполнитель проекта: LATVIEŠU BIEDRĪBA NORVĒĢIJĀ – BERGENA (LATVIESU BIEDRIBA NORVEGIJA – BERGENA)
Место реализации: Bergena (Norvēģija)
Период проетка: 01.08.2015.-22.11.2015.