Начало

Video stāsti

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

7-stasti-par-mums

Kādēļ?

Dažādība ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Termins „dažādība" ietver atšķirības un līdzības balstoties uz katra individualitāti, kā arī pamatpazīmes, kurām ir būtiska sociālā nozīme. Saskaņā ar Eiropas Savienības pretdiskriminācijas pamatnostādnēm šīs pazīmes ir (alfabētiskā secībā): dzimums, etniskā piederība, invaliditāte, rase, reliģiskā pārliecība, seksuālā orientācija un vecums. Šīs ir pazīmes, kuras nevar vai ir ļoti grūti  izmainīt vai mazināt (piemēram, ādas krāsa) un kuru ietekme uz indivīdu un personības veidošanos nav novēršama (piemēram, reliģija). Dažādības pazīmes atšķiras ne tikai– cik redzamas un akceptētas tās ir sabiedrībā, bet arī tajā – kā iespējams aizstāvēt savas intereses un tiesības sabiedrībā.

Saskarsme ar dažādību diezgan bieži kļūst par izaicinājumu un/ vai pat par diskriminācijas pamatu. Cilvēks tiek diskriminēts, ja pret viņu izturas mazāk labvēlīgi fiziskā izskata, dzimuma, rases, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai atšķirīgu uzskatu dēļ un tam nav tiesiska pamatojuma. Attiecīgi dažādība tiek saistīta arī ar sabiedrībā pastāvošo nevienlīdzību. Pārpratumi, aizvainojumi, apjukums un konflikti var apgrūtināt un sarežģīt dzīvi.

Sabiedriskās aptaujas un pētījumi, kas veikti laika posmā no 2004. līdz 2015.gadam, norāda uz augstu neiecietības līmeni sabiedrībā. Lai arī pretdiskriminācijas politikai tiek pievērsta liela uzmanība un tiek īstenotas vairākas aktivitātes, kas vērstas uz sabiedrībā valdošo stereotipu un aizspriedumu mazināšanu, ar dažādību saistītās problēmas sabiedrībā nav pietiekami apzinātas, iespējams izpratnes trūkuma dēļ. Atšķirīgās sabiedrībās tiek aktualizēti dažādi dažādības aspekti, kam savukārt tiek meklēti risinājumi. Svarīgi ir lauzt duālos un bieži vien uz aizspriedumiem balstītos domāšanas veidus par noteiktām grupām un personām. Joprojām pastāv nepieciešamība pēc aktīviem informatīvajiem pasākumiem medijos un diskusijām sabiedrībā, kas atspoguļotu atstumtības un diskriminācijas riskus Latvijas sabiedrībā, sekmētu informētību par diskriminācijas novēršanas un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanas nepieciešamību.

Aktivitātes mērķis

Lai veicinātu Latvijas sabiedrības izpratni par diskriminācijas novēršanas un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanas jautājumiem, projektā tika sagatavoti video stāsti, kas ataino nepamatoti atšķirīgu attieksmi kādas dažādības pazīmes vai diskriminējoša pamata dēļ.

Īstenotie pasākumi:

1. Izstrādātas īsfilmu sērijas "7 stāsti par mums", kas sastāv no atsevišķiem video stāstiem, kas atataino nepamatoti atšķirīgu attieksmi dzimuma, etniskās piederības, invaliditātes, rases, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas un vecuma dēļ. Pieejami šādi vide stāsti (latviešu valodā, bez subtitriem):

2. Sagatavots īsfilmu sērijas "7stāsti par mums" treilers: https://www.youtube.com/watch?v=ZWG9lAaaCc4

3. Nodrošināta video stāstu pārraide televīzijā, kinoteātros, Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā www.sif.gov.lv, interneta prortālos (Delfi.lv, Satori.lv), sociālajos medijos: www.youtube.com/users/SIFTUBERS, projekta draugiem.lv lapā: www.draugiem.lv/7stastiparmums un Facebook lapā: www.facebook.com/dazadiba.

4. Organizētas ar pretdiskrimināciju jautājumiem saistītas diskusijas sabiedrībā un ekspertu vidū.

5. Noorganizēts video stāstu demonstrēšanas pasākums/diskusija.

6. Galerija: https://www.flickr.com/photos/[email protected]/sets/72157661120060431

7. Nodrošināta video stāstu izplatīšana Latvijas vidusskolās, bērnu un jauniešu centros, bibliotēkās.

8. Video stāsti veidoti latviešu valodā, kā arī pieejami ar subtitriem latviešu, krievu un angļu valodā.

9. Video stāsti "7 stāsti par mums" pieejami:

10. Video stāstu sērija "7 stāsti par mums" izplatītas DVD formātā, kas papildināts ar katalogu

Aktivitātes norise:

No 2015. gada augusta  līdz novembrim notika video stāstu izstrāde un izplatīšana. Katrs no video stāstiem tika veltīts vienai no dažādības pazīmēm. Īsfilmu sērija „7 stāsti par mums" dod iespēju iepazīt ne tikai 7 reālus cilvēkus, kas savā dzīvē saskārušies ar diskrimināciju, bet rosina arī pārdomāt savu attieksmi pret līdzcilvēkiem, jūtot līdzi pazīstamu latviešu aktieru izspēlētiem stāstiem. Īsfilmu sērijas „7 stāsti par mums" ir piesaistījusi vairāku simtu tūkstošu auditoriju Latvijā un citur pasaulē.

Kas to dara?

Saskaņā ar publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem līgums par video stāstu sagatavošanu noslēgts ar SIA Jura Podnieka studija.

Īsfilmas piedāvā Sabiedrības integrācijas fonds un Jura Podnieka studija. Režisors Oskars Morozs, operators Valdis Celmiņš, scenārija autore Inga Gaile, montāžas režisore Sandra Alksne, māksliniece Ieva Kauliņa, kostīmu māksliniece Līga Banga, skaņu režisors Klāvs Siliņš. Izpildproducentes Marta Kontiņa un Elizabete Palasiosa, producente Antra Cilinska.

Ko mēs vēlamies sasniegt?

Vecums, dzimums, seksuālā orientācija, etniskā izcelsme, reliģiskā pārliecība, rase, invaliditāte – kāda tam visam ir nozīme? Nozīme ir milzīga! Tā ir daļa no katra cilvēka identitātes. Tomēr absurdu stereotipu dēļ mūsu sabiedrībā nereti cilvēkiem tiek liegtas vienlīdzīgas tiesības. Ar video stāstiem un ar tiem saistītajām diskusijām vēlamies arī turpmāk veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku daudzveidību un dažādību, palīdzēt izprast savas un citu cilvēku rīcības cēloņus, kā arī sekmēt dažādības pieņemšanu un cieņpilnas attiecības sabiedrībā.

es-sif-2015

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības PROGRESS programmas atbalstu. Informācija publicēta projekta „Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Nr. JUST/2013/PROG/AG/4978/AD ietvaros. Par publikācijas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.