sif-jauns-kras


Latgales mazākumtautību biedrību projektspējas veicināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Поиск проектов

Mērķis: Uzlabot 20 Latgales mazākumtautību biedrību vadītāju, biedru un administratīvā personāla projektspēju, nodrošinot apmācības projektu ideju izstrādē, projektu iesniegumu sagatavošanā un projektu īstenošanā.
Uzdevumi:
1. Iepazīstināt projekta dalībniekus ar projektu konkursu būtību.
2. Radīt izpratni par nozīmīgākajiem aspektiem, ar kuriem jāiepazīstas pirms projekta rakstīšanas sākšanas – nolikums, veidlapa, vērtēšanas kritēriji.
3. Radīt izpratni par to, ko projektā vēlas lasīt projektu vērtētāji.
4. Iepazīstināt ar projektu iesniegumu veidlapu nozīmīgākajiem laukiem un praktiski nostiprināt prasmes paraugveidlapas aizpildīšanā.
5. Iepazīstināt ar projektu budžeta sastādīšanas principiem un praktiski nostiprināt prasmes paraugbudžeta aizpildīšanā.
6. Iepazīstināt ar projektu finansu avotiem, kas tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, kā arī ar citiem populārākajiem finansu avotiem NVO darbībai.
7. Radīt starpkultūru sadarbības projektu idejas.
8. Grupās vai individuāli izstrādāt vismaz 5 pilotprojektu iesniegumus par starpkultūru sadarbību Latgalē.
9. Finansiāli atbalstīt vienu izstrādāto piloprojekta ideju un konsultēt tās ieviešanā.
10. Saliedēt un savstarpēji iepazīstināt Latgales reģiona aktīvās mazākumtautību NVO.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 5721,58 EUR / 4 021.15 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/MT/08
Исполнитель проекта: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Юридический адрес: Parādes iela 1, Daugavpils, LV-5401
Период проетка: 01.09.2015.-30.10.2015.