sif-jauns-kras


Latgales plānošanas reģiona mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” 2015

Поиск проектов

Projekta mērķis veicināt Latgales plānošanas reģionā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, uzlabojot mazākumtautību biedrību un nodibinājumu projektspēju, nodrošināt apmācības projektu ideju izstrādē, projekta iesnieguma sagatavošanā un projektu īstenošanā.
Projekta uzdevums – īstenot vienu apmācību projektu Latgales plānošanas reģionā, kopā vismaz 25 mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, paaugstinot projektu rakstīšanas un īstenošanas prasmes.
Projekta mērķa grupa ir Latvijas Republikā reģistrētu mazākumtautību biedrību un nodibinājumu vadītāji, kā arī biedrības ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītais administratīvais personāls.
Projekta īstenošanas vieta – Latgales plānošanas reģions (Daugavpils), Raiņa iela 27
Apmācību forma – lekcijas (30 stundas), grupu darbs, konsultācijas (10 stundas). Apmācības tiks organizētas kā praktisks vingrinājums, kura rezultātā katrs apmācību dalībnieks izstrādā konkrētu pilotprojekta iesniegumu.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
предоставил финансирование: 3348,71 EUR / 2 353.49 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/MT/07
Исполнитель проекта: Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienība „Rēzeknes komiteja”
Юридический адрес: Šarlotes iela 1d, Rīga, LV-1001
Период проетка: 01.09.2015.-30.10.2015.