Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (a[..] > Atbalsts Luksemburgas latviešu biedrības organizat[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts Luksemburgas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Meklēt projektus

Apraksts

Projekts ir vērsts uz asociācijas „Luksemburga – Latvija" (turpmāk – Asociācija) organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanu, lai tādējādi veicinātu Luksemburgas latviešu kopienas pilsonisko līdzdalību un stiprinātu to saikni ar Latvijas sociālpolitiskajām un kultūras norisēm.
Šajā nolūkā Asociācija ir identificējusi trīs galvenos darbības virzienus: 1) Asociācijas informatīvās platformas uzlabojumi; 2) Asociācijas redzamības celšana; 3) Asociācijas reģionālās sadarbības kapacitātes stiprināšana.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Luksemburgas latviešu kopiena un latviešu diasporas organizācijas kaimiņvalstīs (Beļģijā, Vācijā un Francijā). Projekta netiešā mērķgrupa ir arī Luksemburgas valsts un pašvaldības iestādes un plašāka sabiedrība, kā arī kaimiņvalstu latviešu diasporas kopienas.
Pasākumu norise plānota Luksemburgā, taču otrais darbības virziens, izmantojot dažādus medijus, varētu sasniegt auditoriju arī Latvijā un citās latviešu diasporas kopienās.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 5601,00 EUR / 3 936.41 LVL;
Projekta numurs: 2015.LV/DP/14_MIC
Projekta īstenotājs: ASOCIĀCIJA "LUKSEMBURGA - LATVIJA" (ASSOCIATION LUXEMBOURG - LETTONIE)
Īstenošanas vieta: Luksemburga (Luksemburga)
Īstenošanas ilgums: 01.06.2015. – 30.10.2015.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 06.07.20