Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Atbalsts Luksemburgas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Search projects

Projekts ir vērsts uz asociācijas „Luksemburga – Latvija" (turpmāk – Asociācija) organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanu, lai tādējādi veicinātu Luksemburgas latviešu kopienas pilsonisko līdzdalību un stiprinātu to saikni ar Latvijas sociālpolitiskajām un kultūras norisēm.
Šajā nolūkā Asociācija ir identificējusi trīs galvenos darbības virzienus: 1) Asociācijas informatīvās platformas uzlabojumi; 2) Asociācijas redzamības celšana; 3) Asociācijas reģionālās sadarbības kapacitātes stiprināšana.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Luksemburgas latviešu kopiena un latviešu diasporas organizācijas kaimiņvalstīs (Beļģijā, Vācijā un Francijā). Projekta netiešā mērķgrupa ir arī Luksemburgas valsts un pašvaldības iestādes un plašāka sabiedrība, kā arī kaimiņvalstu latviešu diasporas kopienas.
Pasākumu norise plānota Luksemburgā, taču otrais darbības virziens, izmantojot dažādus medijus, varētu sasniegt auditoriju arī Latvijā un citās latviešu diasporas kopienās.

Amount of Grant Awarded: 5601,00 EUR / 3 936.41 LVL;
Project number: 2015.LV/DP/14_MIC
Project Promoter: ASOCIĀCIJA "LUKSEMBURGA - LATVIJA" (ASSOCIATION LUXEMBOURG - LETTONIE)
Place of implementation: Luksemburga (Luksemburga)
Duration of the project: 01.06.2015. – 30.10.2015.