Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atbalsts Luksemburgas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)” 2015

Поиск проектов

Oписание

Projekts ir vērsts uz asociācijas „Luksemburga – Latvija" (turpmāk – Asociācija) organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanu, lai tādējādi veicinātu Luksemburgas latviešu kopienas pilsonisko līdzdalību un stiprinātu to saikni ar Latvijas sociālpolitiskajām un kultūras norisēm.
Šajā nolūkā Asociācija ir identificējusi trīs galvenos darbības virzienus: 1) Asociācijas informatīvās platformas uzlabojumi; 2) Asociācijas redzamības celšana; 3) Asociācijas reģionālās sadarbības kapacitātes stiprināšana.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Luksemburgas latviešu kopiena un latviešu diasporas organizācijas kaimiņvalstīs (Beļģijā, Vācijā un Francijā). Projekta netiešā mērķgrupa ir arī Luksemburgas valsts un pašvaldības iestādes un plašāka sabiedrība, kā arī kaimiņvalstu latviešu diasporas kopienas.
Pasākumu norise plānota Luksemburgā, taču otrais darbības virziens, izmantojot dažādus medijus, varētu sasniegt auditoriju arī Latvijā un citās latviešu diasporas kopienās.

Информация

предоставил финансирование: 5601,00 EUR / 3 936.41 LVL;
Номер проекта: 2015.LV/DP/14_MIC
Исполнитель проекта: ASOCIĀCIJA "LUKSEMBURGA - LATVIJA" (ASSOCIATION LUXEMBOURG - LETTONIE)
Место реализации: Luksemburga (Luksemburga)
Период проетка: 01.06.2015. – 30.10.2015.

Документы

Документы