Начало > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Pieejama jauna mājas lapa atbalstapakas.lv

Logo RGBES logo ar atsauci


Pieejama jauna mājas lapa atbalstapakas.lv

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Jauna mājaslapa www.atbalstapakas.lv

No 20. novembra pieejama jauna interneta mājaslapa atbalstapakas.lv. Tā izstrādāta ar mērķi lietotājiem draudzīgā veidā sniegt informāciju par aktualitātēm Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas īstenošanā.

Mājaslapā pieejama visa aktuālā informācija, kas nepieciešama atbalstāmo darbību īstenotājiem – programmas darbību reglamentējošie dokumenti, informatīvo semināru prezentācijas, pārskatu aizpildīšanas un veidlapu paraugi, jautājumi un atbildes par programmas īstenošanu.

Atbalsta komplektu saņēmēji var iegūt informāciju ar atbalsta komplektu izdales vietu adresēm un darba laikiem.
Ikviens interesents var iepazīties ar vizuālo materiālu, kurā apskatāmi pārtikas, kā arī higiēnas un saimniecības preču komplekti.

Atgādinām, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalsta komplektus var saņemt trūcīgas vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Atbalsta komplektu, uzrādot derīgu izziņu, trūcīga vai krīzes situācijā nonākusi persona var saņemt jebkurā izdales punktā Latvijā.

Lai mazinātu mērķa grupas sociālo atstumtību un sniegtu personām iespēju attīstīt prasmes savu sociālo problēmu risināšanā, partnerorganizācijas piedāvā iesaistīties dažādos izglītojošos, informatīvos pasākumos, sniedz individuālas konsultācijas, organizē pašpalīdzības grupas.