Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iep[..]

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu”

Sabiedrības integrācijas fonds Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošana" ietvaros ir uzsācis nepieciešamās darbības pasākuma "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanai.

Š.g. 10.februārī ir izsludināta iepirkuma procedūra „Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvērumu meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" (Nr. SIF 2016/2).

Vairāk par iepirkumu lasīt šeit

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts:

sif-lv-esf

9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).