Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Parakstīts līgums ar biedrību “Latvijas Sarkanais [..]

Parakstīts līgums ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts” par pakalpojumu sniegšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Šodien, 6.aprīlī, Sabiedrības integrācijas fondā (SIF) notika līguma parakstīšana ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts", kas sniegs sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Cilvēki, kuriem dzīve ir devusi smagus triecienus un pārbaudījumus, meklē mājas un mieru. Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts", izmantojot starptautisko pieredzi un piesaistot zinošus un pieredzējušus speciālistus darbam ar patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, palīdzēs risināt aktuālos jautājumus, lai veicinātu viņu sociālekonomisko iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

„Mēs nevaram aizvērt durvis to cilvēku priekšā, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Mēs strādājam sabiedrības labā un šie cilvēki, kuri ir raduši patvērumu Latvijā ir daļa no tās. Mūsu uzdevums ir sniegt nepieciešamo atbalstu, lai bēgļu integrācija Latvijā noritētu pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk," norāda U.Līkops.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts" tiešais uzdevums būs veicināt patvēruma meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu pilnvērtīgu sociālekonomisko iekļaušanos, mazinot šķēršļus nodarbinātībai un sekmējot integrāciju sabiedrībā. Piesaistītie sociālie darbinieki un sociālie mentori strādās ar klientiem, sniedzot tiem atbalstu dažādu problēmu risināšanā, izstrādājot individuālu plānu un nodrošinot tā izpildi, kā arī īstenojot citus uzdevumus, kas palīdzēs klientiem un viņu ģimenēm apzināt savas iespējas, pienākumus un tiesības atrodoties Latvijā. Plānots iesaistīt vienu sociālo darbinieku un vismaz sešus sociālos mentorus. Speciālistu skaits var palielināties nepieciešamības gadījumā. Jānorāda, ka patlaban plānotais mērķa grupas lielums ir aptuveni 119 personas. Līgums būs spēkā līdz 2016. gada 30.septembrim.

„Esam priecīgi, ka Latvijas Sarkanais Krusts, organizācija ar ilgadīgu pieredzi sociālo jautājumu risināšanā, profesionālo kapacitāti un starptautisko sadarbības tīklu, būs tā, kas piedāvā risinājumus un mērķtiecīgi virzīsies uz to sasniegšanu," stāsta Aija Bauere.

lsk-sif-es

9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanai finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).