Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (at[..] > Latviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts v[..]

sif-jauns-kras


Latviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir ieinteresēt un motivēt Ziemeļamerikā dzīvojošus latviešu pusaudžus un jauniešus apgūt latviešu valodu tādā līmenī, lai pēc vidusskolas beigšanas mītnes zemē viņiem pavērtos iespēja doties uz Latviju un  turpinātu studijas kādā no Latvijas augstskolām, kā arī ar laiku atrast darbu Latvijā.

Šī mērķa sasniegšanai ALA Izglītības nozare sadarbībā ar Gaŗezera vasaras vidusskolu dos iespēju 35 IV klases skolēniem un citiem ieinteresētiem jauniešiem kārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra Valodas prasmes pārbaudījumus un saņemt attiecīga līmeņa valsts valodas (latviešu) prasmes apliecību.

Projekta tiešā mērķa grupa ir latviešu pusaudži - Gaŗezera vasaras vidusskolas 2016. gada IV klase-  un jaunieši, kas nesen beiguši Gaŗezera vasaras vidusskolu. Pasākuma norises vieta ir Gaŗezera vasaras vidusskola.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 4 756,00 EUR / 3 342.54 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/DP/04_MIC
Projekta īstenotājs: Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare
Uzsākšanas datums: 01.03.2016.
Pabeigšanas datums: 02.07.2016.
Īstenošanas vieta: ASV - Three Rivers, Mičigana
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 25.02.21