Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Ņujorkas latviešu draudzes nometnes 60. jubilejas svinības

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

2016. gadā aprit 60 gadi, kopš draudze iepirka kalnu īpašumu un sāka veidot Draudzes Nometni. Novērtēdami nozīmīgo latviskā mantojuma bagātību, ko esam šeit saņēmuši, Draudzes Nometnes 60. jubileju šogad atzīmēsim ar sešiem pasākumiem - "6 uz 60". Šīs programmas ietvaros piesakām "Nometnes programmas bagātināšanas projektu". Ikgadējā nometnes programma tiks papildināta ar interaktīvā teātra nodarbībām, pastiprinātu folkloras apguvi un dzimtās valodas runātāju- audzinātāju no Latvijas - piesaistīšanu. Projekta mērķi ir veicināt Draudzes Nometnes ilggadējo mērķi: nostiprināt valodu un zināšanas par kultūru, lai veicinātu mūsu bērnu piederību latviešu kultūrai un tautai, stiprināt bērnu un jauniešu piederību latviskajai sabiedrībai, veicināt jaunās paaudzes saikni ar Latviju.

Mērķa grupa būs nometnes bērni no visiem imigrācijas viļņiem vecumā no 2 līdz 15 gadiem, kā arī audzinātāji – jaunieši vecumā no 16 līdz 26 gadiem. Piedalīsies latviešu ģimenes no Ņujorkas, Bostonas, Vašingtonas, Čikāgas un Toronto.

Paredzams, ka pasākumā piedalīsies gandrīz trīs simti bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāki. Pasākums notiks Draudzes īpašumā Katskilos.

Amount of Grant Awarded: 11069,40 EUR / 7 779.62 LVL;
Project number: 2016.LV/DP/28_MIC
Project Promoter: Ņujorkas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze
Start date of project: 21.03.2016.
Project finish date: 15.09.2016.
Place of implementation: ASV - Katskilu kalni, Elka Park, Ņujorka
Status: Noslēgts līgums