sif-jauns-kras


Latviskās skaņas Luksemburgā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts ir vērsts uz asociācijas „Luksemburga – Latvija" (turpmāk – Asociācija), kā arī Luksemburgas latviešu kopienas saikņu stiprināšanai ar Latviju, tās sociālpolitiskajām un kultūras norisēm.

Projektu ietvarā kā 1. pasākums ir paredzēts koncerts latviešu diasporas pārstāvjiem un Luksemburgas pilsētas iedzīvotājiem, kurā Luksemburgas latviešu koris "Meluzīna", sadarbībā ar jaukto kori no Latvijas "Cantus Fortis" prezentēs Lūcijas Garūtas kantātes "Dievs, tava zeme deg!" pirmatskaņojumu Luksemburgā. Koncertā, kurā piedalīsies Latvijas solisti un pasaulslavenā ērģelniece Iveta Apkalna, kopkoris atskaņos arī G.Faure "Rekviemu".

1.pasākumu papildinās diskusija Luksemburgas latviešu diasporas pārstāvjiem un visiem interesentiem par latviešu mūzikas aktualitātēm Latvijā un ārpus tās. Diskusiju vadīs Ivars Cinkuss, diskusijas viesi – Iveta Apkalne, Mārtiņš Zvīgulis un Nauris Indzeris.

Projekta 2. pasākumā Latvijas Neatkarības dienas svinību ietvaros I.Cinkusa, Z.Kārles-Kārkliņas un Z.Šmites "Trio" sniegs koncertu latviešu diasporas pārstāvjiem un aicinātiem ārzemju viesiem un diplomātiskiem pārstāvjiem.

Projekta 3. pasākumā Asociācija sadarbībā ar kora "Meluzīna" padomi rīkos kordziedāšanas meistarklasi Luksemburgas un kaimiņvalstu diasporu koristiem. Meistarklasi vadīs Ivars Cinkuss.

предоставил финансирование: 6 739,50 EUR / 4 736.55 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/DP/30_MIC
Исполнитель проекта: Asociācija „Luksemburga – Latvija”
Дата начала проекта: 01.03.2016.
Дата окончания проекта: 22.11.2016.
Место реализации: Luksemburga
Cтатус: заключён договор