sif-jauns-kras


Atbalsts Beļģijas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts ir vērsts uz Latviešu biedrības Beļģijā (turpmāk – LBB) darbības spēju stiprināšanu, tai skaitā, organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes celšanu, lai tādējādi veicinātu Beļģijas latviešu kopienas pilsonisko līdzdalību un stiprinātu to saikni ar Latvijas sociālpolitiskajām un kultūras norisēm.

Projekta ietvaros tiks īstenots pieredzes un informācijas apmaiņas, kā arī labās prakses apzināšanas seminārs par tādiem jautājumiem kā sadarbības projekti ar reģiona latviešu diasporas organizācijām, jaunu biedru piesaistes veidi un to īstenošana, jauniešu iesaistīšanās veicināšana latviešu kopienas aktivitātēs, u.c. Semināra mērķa grupa ir Beļģijas latviešu kopiena un latviešu diasporas organizācijas kaimiņvalstīs Vācijā, Francijā, Austrijā un Luksemburgā, kā arī netieši - minēto kaimiņvalstu latviešu diasporas kopienas. Pasākuma norise plānota Beļģijā.

Tāpat LBB efektīvas darbības nolūkos tiks īstenota LBB komandas rezultativitātes paaugstināšana ar koučinga palīdzību, tādējādi uzlabojot komandas spēju sasniegt nospraustos mērķus.

предоставил финансирование: 5 984,75 EUR / 4 206.11 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/DP/33_MIC
Исполнитель проекта: Latviešu biedrība Beļģijā
Дата начала проекта: 01.04.2016.
Дата окончания проекта: 15.06.2016.
Место реализации: Beļģija - Brisele
Cтатус: заключён договор