Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Atbalsts Beļģijas latviešu biedrības organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes stiprināšanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts ir vērsts uz Latviešu biedrības Beļģijā (turpmāk – LBB) darbības spēju stiprināšanu, tai skaitā, organizatoriskās, administratīvās un komunikācijas kapacitātes celšanu, lai tādējādi veicinātu Beļģijas latviešu kopienas pilsonisko līdzdalību un stiprinātu to saikni ar Latvijas sociālpolitiskajām un kultūras norisēm.

Projekta ietvaros tiks īstenots pieredzes un informācijas apmaiņas, kā arī labās prakses apzināšanas seminārs par tādiem jautājumiem kā sadarbības projekti ar reģiona latviešu diasporas organizācijām, jaunu biedru piesaistes veidi un to īstenošana, jauniešu iesaistīšanās veicināšana latviešu kopienas aktivitātēs, u.c. Semināra mērķa grupa ir Beļģijas latviešu kopiena un latviešu diasporas organizācijas kaimiņvalstīs Vācijā, Francijā, Austrijā un Luksemburgā, kā arī netieši - minēto kaimiņvalstu latviešu diasporas kopienas. Pasākuma norise plānota Beļģijā.

Tāpat LBB efektīvas darbības nolūkos tiks īstenota LBB komandas rezultativitātes paaugstināšana ar koučinga palīdzību, tādējādi uzlabojot komandas spēju sasniegt nospraustos mērķus.

Piešķirtais finansējums: 5 984,75 EUR / 4 206.11 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/DP/33_MIC
Projekta īstenotājs: Latviešu biedrība Beļģijā
Uzsākšanas datums: 01.04.2016.
Pabeigšanas datums: 15.06.2016.
Īstenošanas vieta: Beļģija - Brisele
Statuss: Noslēgts līgums