sif-jauns-kras


KaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir latviešu diasporas jauniešu latviskās identitātes un saiknes ar Latviju stiprināšana, pateicoties vairākdisciplīnu vasaras nometnei, kas Rietumeiropas centrālajā reģionā sniegs diasporas latviešu jauniešiem interesantu līdzdarbības piedāvājumu un personiskās izaugsmes iespējas.

Projekta uzdevumi ir:
1) sekmēt reģiona diasporas skolas vecuma bērnu un jauniešu sadarbību;
2) stiprināt minēto bērnu un jauniešu saikni ar Latviju un piederības sajūtu Latvijai, mudināt uz aktīvu iesaistīšanos diasporas organizāciju darbībā;
3) popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros rīkotā nometne ietvers:
1) informatīvi izglītojošus pasākumus par Latvijas valsts vēsturi, pilsonisko sabiedrību, valsts pārvaldi un citiem ar latvisko piederību saistītiem jautājumiem;
2) radošās darbnīcas latviešu kultūras vērtību praktiskai apgūšanai un muzikālās nodarbības;
3) tikšanās ar reģiona latviešu diasporas organizāciju pārstāvjiem par līdzdarbības iespējām un diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanu;
4) sportiskas aktivitātes.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Beļģijas, Luksemburgas, Vācijas un citu reģiona/kaimiņvalstu latviešu jaunieši skolas vecumā, bet netiešā mērķauditorija ietver minēto valstu latviešu organizācijas un neformālās kopienas plašākā tvērumā, kas tiks projektā iesaistītas un par to informētas. Projekts tiks īstenots Luksemburgā.

предоставил финансирование: 14 787,18 EUR / 10 392.49 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/DP/47_MIC
Исполнитель проекта: Eiropas Latviešu apvienība
Дата начала проекта: 21.03.2016.
Дата окончания проекта: 30.10.2016.
Место реализации: Luksemburga
Cтатус: заключён договор