Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


KaLVe: Eiropas latviešu skolas vecuma jauniešu vasaras nometne

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir latviešu diasporas jauniešu latviskās identitātes un saiknes ar Latviju stiprināšana, pateicoties vairākdisciplīnu vasaras nometnei, kas Rietumeiropas centrālajā reģionā sniegs diasporas latviešu jauniešiem interesantu līdzdarbības piedāvājumu un personiskās izaugsmes iespējas.

Projekta uzdevumi ir:
1) sekmēt reģiona diasporas skolas vecuma bērnu un jauniešu sadarbību;
2) stiprināt minēto bērnu un jauniešu saikni ar Latviju un piederības sajūtu Latvijai, mudināt uz aktīvu iesaistīšanos diasporas organizāciju darbībā;
3) popularizēt aktīvu, veselīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros rīkotā nometne ietvers:
1) informatīvi izglītojošus pasākumus par Latvijas valsts vēsturi, pilsonisko sabiedrību, valsts pārvaldi un citiem ar latvisko piederību saistītiem jautājumiem;
2) radošās darbnīcas latviešu kultūras vērtību praktiskai apgūšanai un muzikālās nodarbības;
3) tikšanās ar reģiona latviešu diasporas organizāciju pārstāvjiem par līdzdarbības iespējām un diasporas organizāciju darbības spēju stiprināšanu;
4) sportiskas aktivitātes.

Projekta tiešā mērķauditorija ir Beļģijas, Luksemburgas, Vācijas un citu reģiona/kaimiņvalstu latviešu jaunieši skolas vecumā, bet netiešā mērķauditorija ietver minēto valstu latviešu organizācijas un neformālās kopienas plašākā tvērumā, kas tiks projektā iesaistītas un par to informētas. Projekts tiks īstenots Luksemburgā.

Piešķirtais finansējums: 14 787,18 EUR / 10 392.49 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/DP/47_MIC
Projekta īstenotājs: Eiropas Latviešu apvienība
Uzsākšanas datums: 21.03.2016.
Pabeigšanas datums: 30.10.2016.
Īstenošanas vieta: Luksemburga
Statuss: Noslēgts līgums