Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Radošās darbnīcas un svētku svinēšana Berlīnē, Vācijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā paredzēts organizēt trīs radošās darbnīcas, un divus svinīgus pasākumus (Jāņu svinības un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinības) Berlīnē dzīvojošajiem Latviešu bērnu un kultūras biedrības biedriem un brīvprātīgajiem, latviešiem un citiem interesentiem.

Projekta mērķis ir ar minēto pasākumu palīdzību Berlīnē un tās apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem un citiem interesentiem, sniegt atbalstu izzināt un saglābt latviešu kultūras tradīcijas un sniegt atbalstu latviskās identitātes saglabāšanā.

Vienlaikus organizējot pasākumu tiks sniegts atbalsts biedrības darbībai, jo ar pasākumu un notikumu palīdzību, ir iespējams aktivizēt cilvēkus atrast savu darbības laukus biedrībā un vienlaikus arī motivēt cilvēkus iesaistīties biedrības darbībā, informējot par tās darbību.

Radošās darbnīcas notiks telpās, kur notiek biedrības organizētās Latviešu skolas nodarbības.

Jāņu un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinības notiks Latvijas republikas vēstniecības telpās un dārzā, kas tradicionāli tur jau notiek arī kopš laika, kad biedrība minētos pasākumus organizē.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, brīvprātīgie, kas atbalsta biedrības darbu un visa latviešu diaspora, kas dzīvo Berlīnes federālajā zemē un tās tuvākajā apkārtnē.

Amount of Grant Awarded: 5 134,03 EUR / 3 608.22 LVL;
Project number: 2016.LV/DP/50_MIC
Project Promoter: Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Start date of project: 01.04.2016.
Project finish date: 22.11.2016.
Place of implementation: Vācija - Berlīne
Status: Noslēgts līgums