Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Radošās darbnīcas un svētku svinēšana Berlīnē, Vācijā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projektā paredzēts organizēt trīs radošās darbnīcas, un divus svinīgus pasākumus (Jāņu svinības un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinības) Berlīnē dzīvojošajiem Latviešu bērnu un kultūras biedrības biedriem un brīvprātīgajiem, latviešiem un citiem interesentiem.

Projekta mērķis ir ar minēto pasākumu palīdzību Berlīnē un tās apkārtnē dzīvojošajiem latviešiem un citiem interesentiem, sniegt atbalstu izzināt un saglābt latviešu kultūras tradīcijas un sniegt atbalstu latviskās identitātes saglabāšanā.

Vienlaikus organizējot pasākumu tiks sniegts atbalsts biedrības darbībai, jo ar pasākumu un notikumu palīdzību, ir iespējams aktivizēt cilvēkus atrast savu darbības laukus biedrībā un vienlaikus arī motivēt cilvēkus iesaistīties biedrības darbībā, informējot par tās darbību.

Radošās darbnīcas notiks telpās, kur notiek biedrības organizētās Latviešu skolas nodarbības.

Jāņu un Latvijas proklamēšanas gadadienas svinības notiks Latvijas republikas vēstniecības telpās un dārzā, kas tradicionāli tur jau notiek arī kopš laika, kad biedrība minētos pasākumus organizē.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri, brīvprātīgie, kas atbalsta biedrības darbu un visa latviešu diaspora, kas dzīvo Berlīnes federālajā zemē un tās tuvākajā apkārtnē.

Piešķirtais finansējums: 5 134,03 EUR / 3 608.22 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/DP/50_MIC
Projekta īstenotājs: Berlīnes latviešu bērnu un kultūras biedrība
Uzsākšanas datums: 01.04.2016.
Pabeigšanas datums: 22.11.2016.
Īstenošanas vieta: Vācija - Berlīne
Statuss: Noslēgts līgums