sif-jauns-kras


Ik rītu celies, ik gudrāks topi!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts "Ik rītu celies, ik gudrāks topi!" ir diennakts nometne Brocēnu vidusskolas klātienes un tālmācības 1.- 7. klašu skolēniem. Īstenošanas vieta- Brocēnu novada Brocēnu vidusskola. Galvenais vadmotīvs nometnes aktivitātēm būs A. Brigaderes pasaku lugas "Maijas un Paijas" varones Maijas tikumi: čaklums, labestība, izpalīdzība, uzticība. Nometnes simbols būs latvju zīme- aka, kas saistās ar Maijas gaitām pasakā, simbolizē pasaules pamatu, stipru ģimeni, sargā māju. Simbolika tiks izmantota vārdu zīmēs, nometnes krekliņos, mugursomās.

Nodarbības vadīs pasakas varoņi Kvēla, Zaiga, Spulga, Rota, Varis. Tās būs saistītas ar latviešu valodas apguvi un nostiprināšanu, Latvijas vēsturi, folkloru, etnogrāfiju, Latvijas dabu un latviešu ēdienu gatavošanas tradīcijām. Nometnes organizatori mudinās bērniem paplašināt savu redzesloku par Latviju, visu latvisko, nostiprināt latviešu valodas zināšanas, lai, atgriežoties savās mītnes zemēs, interese par Latviju kļūtu vēl aktuālāka.

Dalībnieki praktiskajās nodarbībās attīstīs radošumu, izgatavos darbus, kurus, nometnei beidzoties, ieliks nometnes mugursomā.

Ekskursijā pa Kurzemi dalībnieki iepazīs Kuldīgu, Alsungas novada suitu tradīcijas un ēdienus, pabūs Jūrkalnes stāvkrastā. Ekskursijā uz Saldus novadu iepazīs J. Rozentāla darbnīcu, gleznošanas vietas, veidos kopbildi slavenajai gleznai "No baznīcas". Pārgājienā pa Brocēniem bērni iegūs prasmes dažādu grūtību pārvarēšanā, savstarpējo attiecību veidošanā un sevis izzināšanā.

Nometnes dalībnieki apgūs Brocēnu vidusskolas direktora Egona un skolotājas Dignas kopīgi radīto nometnes himnu, kas diasporas tālmācības skolēniem raisīs īpašu piederības sajūtu Brocēnu vidusskolai, nometnei, Latvijai.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas -20;
No Latvijas - 20.

Amount of Grant Awarded: 12 995,99 EUR / 9 133.63 LVL;
Project number: 2016.LV/SP/12
Project Promoter: Biedrība "Kamols"
Partner(s): Lielbritānijas Kentas grāfistes latviešu skola "Garā pupa", Brocēnu vidusskola, Brocēnu pašvaldība
Place of implementation: Brocēnu novada pašvaldība
Duration of the project: 01.08.2016. - 05.08.2016.
Status: Noslēgts līgums