sif-jauns-kras


Riti, riti kamolīti

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts „Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Riti, riti kamolīti"" tiks īstenots Gulbenes novada Rankas pagastā laika periodā no 2016.gada 1.jūnija līdz 30.augustam. Tā ietvaros no 1.augusta līdz 7.augustam norisināsies 7 dienu gara vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem.
rojekta mērķis – saglabāt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt tās nacionālo identitāti, īstenojot vasaras nometni Latvijas un diasporas bērniem.

Projekta mērķa grupa – 15 Latvijas bērni un 15 diasporas bērni no dažādām valstīm vecumā no 7 līdz 15 gadiem.
Lai izzinātu Latvijas vēstures posmus, nometnes „Riti, riti kamolīti" laikā ar maģiskā kamola palīdzību nometnes dalībnieki apstāsies dažās Latvijas vēstures pieturvietās.

Nometnes laikā plānota seno amata prasmju apgūšana, latviešu tautas deju, dziesmu un rotaļu apgūšana, ekskursijas pa Vidzemes reģionu (Cēsu pils, Āraišu ezerpils, zinātnes centrs „Z(in)oo", Druvienas Vecā skola – muzejs), brauciens un aktivitātēs Gulbenes – Alūksnes bānītī, kā arī tiks apmeklēti Gulbenes novada svētki "Gadsimtu krāsās Jaungulbene" u.c. aktivitātes.

Plānotie rezultāti:
1) noorganizēta 7 dienu vasaras nometne;
2) nometnē iesaistīti 15 Latvijas un 15 diasporas bērni;
3) sekmēta diasporas bērnu latviešu valodas apguve;
4) veicinātas diasporas bērnu izpratne par Latviju, tās dabas un kultūras mantojumu, kā arī vēsturi;
5) radīta labvēlīga vide diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu pozitīvai saskarsmei, izveidota atgriezeniskā saite;
6) nometnes dalībnieki iepazīstināti ar dažiem Latvijas vēstures posmiem un to raksturīgākajām pazīmēm.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 15.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 11 000,00 EUR / 7 730.84 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/SP/02
Исполнитель проекта: Biedrība "Esi aktīvs!"
Партнер: Gulbenes novada dome, Rankas pamatskola, Northemptonas Latviešu nedēļas nogales papildskola "Sprīdītis"
Место реализации: Gulbenes novada pašvaldība
Период проетка: 01.08.2016. - 07.08.2016.
Cтатус: заключён договор