sif-jauns-kras


Stāsti par Latviju

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem, lai veicinātu latviešu valodas apguvi, Latvijas kultūras, tradīciju, ekonomisko un biznesa iespēju iepazīšanu, integrētu mērķauditoriju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, nacionālās identitātes stiprināšanā, draudzīgu attiecību izveidošana ar vienaudžiem Latvijā un piederības apziņas veicināšana latviskajai kultūrtelpai, kas motivētu nākotnē atgriezties Latvijā, veidotu toleranci pret diasporas latviešiem Latvijas sabiedrībā.

Projekta laikā tiks radīti priekšnoteikumi Latvijas diasporas skolēnu un jauniešu integrēšanai latviešu valodas un kultūras vidē: aktualizējot pedagogu intelektuālo pieredzi un iesaistot mērķauditoriju interaktīvās un kreatīvās nodarbībās, iepazīstot gan klātienē, gan neklātienē visus Latvijas novadus, latviešu daiļliteratūru, folkloru, tautas dejas, dažādas meistarklases, augstākās izglītības iespējas Latvijā, kultūras, dabas un vēstures objektus, veiksmīgus Latvijas mazā un privātā biznesa uzņēmējus Latvijā; apzinoties latviešu nacionālo identitāti; veicinot patriotisma un piederības sajūtu Latvijas valstij; veidojot lojalitāti un toleranci pret Latvijas diasporai piederošajiem un ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem, tādējādi sekmējot reemigrāciju.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 16;
No Latvijas - 16.

Piešķirtais finansējums: 12 955,66 EUR / 9 105.29 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/SP/24
Projekta īstenotājs: Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"
Sadarbības partneris: Daugavpils Universitāte, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Asociācija "Lietuvas un Latvijas forums" (Lietuva)
Īstenošanas vieta: Rušonas pagasts
Īstenošanas ilgums: 23.07.2016. - 30.07.2016.
Statuss: Noslēgts līgums