sif-jauns-kras


Es - Latvijas patriots

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta "Es – Latvijas patriots" mērķis ir nodrošināt 40 Latvijas un latviešu diasporas bērniem jaunas zināšanas un prasmes, un veselīgu vasaras atpūtu. Diasporas bērni stiprinās latviešu valodas zināšanas, veidos draudzības saites ar Latvijas skolu bērniem un labāk iepazīs Latvijas vēsturi un tautas kultūru. Mēs palīdzēsim bērnos veidot un stiprināt pārliecību, ka katrs no viņiem ir Latvijas patriots, kurš vienmēr pirmā vietā liek: ko es varu dot Latvijai, nevis ko Latvija var dot man.

Projekta mērķa grupa ir 19 Latvijas un 21 diasporas bērni, vecumā no 7 – 15 gadiem. Nometnes dalībniekus izraudzīsimies ar latviešu diasporas organizāciju un skolu, un Latvijas novadu pašvaldību palīdzību, kā arī pēc jaunsardzes 3.rajona vadītājas ieteikuma.

Projekta īstenošana notiks Amatas novada Drabešu pagasta "Apneros" - Gauča ezera krastā. Tur atrodas labiekārtota bērnu nometne ar koka namiņiem nakšņošanai, kā arī pirts, sporta laukums, peldētava, laivu piestātne un Saieta nams nodarbībām un pasākumiem.

Nometnē daudzpusīgas zināšanas un prasmes bērniem sniegs policisti, zemessargi, ugunsdzēsēji, mediķi, zinātnieki, vēsturnieki un kultūras darbinieki, kā arī viesi no ārvalstīm. Tas palīdzēs bērniem izzināt un labāk izprast mūsu tautas vēsturi no sendienām līdz pat mūsdienām.

Visdažādāko profilu speciālisti (piemēram, biškopis) vienmēr ir palīdzējuši nometnes programmu bagātināt ar tādiem pasākumiem, kuri nekad nenokļūst bērnu nometņu programmās. Šī gada nometnes būtiskākais uzsvars būs bērnu patriotiskās audzināšanas jautājumam. To mums palīdzēs veikt arī zemessargi un NBS karavīri.

Nometņotāji iegūs labākas latviešu valodas un tautas vēstures un kultūras zināšanas. Bērni pilnveidos savas radošās prasmes un fizisko sagatavotību, kā arī iegūs jaunus draugus.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 21;
No Latvijas - 19.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 12968,17 EUR / 9 114.08 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/SP/01
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sprīdīšu draugi"
Sadarbības partneris: Amatas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: Amatas novads
Īstenošanas ilgums: 22.07.2016. - 31.07.2016.
Statuss: Noslēgts līgums