sif-jauns-kras


Gājputni nāk

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts "Gājputni iet" ir turpinājums īstenoto projektu "Gājputni" un "Gājputni atgriežas" aktivitātēm. Projekts vērsts uz Latvijā un latviešu diasporās Gruzijā un Skandināvijas valstīs dzīvojošo bērnu iesaistīšanu kopīgā projektā, ar mērķi veicināt diasporas bērnu saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti. Projekta mērķa grupa ir 30 Latvijā, Gruzijā un Skandināvijas valstīs dzīvojošie latviešu bērni vecumā no 10 – 16 gadiem. Projekta mērķis ir saglabāt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti un veicināt pilsonisko līdzdalību valsts sabiedriski politiskajā dzīvē, īstenojot Vaidavā vasaras nometni. Projekts paredz sekot Latvijas simtgades programmas virzieniem un ar dažādu neformālās izglītības metožu starpniecību aicināt bērnus posties svētkiem, sakārtot apkārtējo vidi un kultūras telpu, iepazīt personas, vēstures notikumus, tautas akcijas, kas saistītas ar Latvijas valsts dzimšanu, stiprināt bērnu piederības sajūtu un lepnimu par Latviju. 30 bērni piedalīsies 5 dienu vasaras nometnē Vaidavā, līdzdarbojoties dažādās darbnīcās, apgūstot latviešu kultūru, tradīcijas, vēsturi, sekmējot latviešu valodas apguvi.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 15.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 8476,10 EUR / 5 957.04 LVL;
Project number: 2016.LV/SP/09
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Partner(s): Gruzijas latviešu biedrība "Ave Sol", Kocēnu novada dome
Place of implementation: Kocēnu novada pašvaldība
Duration of the project: 11.07.2016. -15.07.2016.
Status: Noslēgts līgums