sif-jauns-kras


Gājputni nāk

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts "Gājputni iet" ir turpinājums īstenoto projektu "Gājputni" un "Gājputni atgriežas" aktivitātēm. Projekts vērsts uz Latvijā un latviešu diasporās Gruzijā un Skandināvijas valstīs dzīvojošo bērnu iesaistīšanu kopīgā projektā, ar mērķi veicināt diasporas bērnu saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti. Projekta mērķa grupa ir 30 Latvijā, Gruzijā un Skandināvijas valstīs dzīvojošie latviešu bērni vecumā no 10 – 16 gadiem. Projekta mērķis ir saglabāt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti un veicināt pilsonisko līdzdalību valsts sabiedriski politiskajā dzīvē, īstenojot Vaidavā vasaras nometni. Projekts paredz sekot Latvijas simtgades programmas virzieniem un ar dažādu neformālās izglītības metožu starpniecību aicināt bērnus posties svētkiem, sakārtot apkārtējo vidi un kultūras telpu, iepazīt personas, vēstures notikumus, tautas akcijas, kas saistītas ar Latvijas valsts dzimšanu, stiprināt bērnu piederības sajūtu un lepnimu par Latviju. 30 bērni piedalīsies 5 dienu vasaras nometnē Vaidavā, līdzdarbojoties dažādās darbnīcās, apgūstot latviešu kultūru, tradīcijas, vēsturi, sekmējot latviešu valodas apguvi.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 15.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 8476,10 EUR / 5 957.04 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/SP/09
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Партнер: Gruzijas latviešu biedrība "Ave Sol", Kocēnu novada dome
Место реализации: Kocēnu novada pašvaldība
Период проетка: 11.07.2016. -15.07.2016.
Cтатус: заключён договор