Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > 20.jūnijs – Pasaules bēgļu diena

20.jūnijs – Pasaules bēgļu diena

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

20.jūnijs ir Pasaules bēgļu diena. Šajā dienā ikviens ir aicināts atcerēties tos tūkstošus cilvēku, kas ik dienu ir spiesti doties bēgļu gaitās, baidoties no vardarbības, vajāšanas, necilvēcīgas un pazemojošas attieksmes. ANO bēgļu lietu aģentūras dati liecina - pašlaik visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti un bēgļu gaitās devušies aptuveni 60 miljoni cilvēku.

Šobrīd vārds bēglis Latvijas sabiedrībai nozīmē uzspiestas ES kvotas, bailes un nedrošības sajūta, cilvēki ar svešu kultūru un identitātes drauds.

Izslēdzot TV un radio, aizverot interneta krāsainās ziņu lapas un padomājot, saprotam, ka bēglis ir kas daudz vairāk. Liela Latvijas sabiedrības daļa savās atmiņās glabā liecības par laiku, kad glābjoties no kara posta un vardarbības, devās svešumā. Rodoties situācijai, kad miljoni nelaimīgo bez mājām un iztikas, saspiesti neskaitāmās bēgļu nometnēs visā Eiropā — bija iemesls, kāpēc 1950.gadā Apvienotās Nācijas radīja īpašu institūciju bēgļu jautājumu risināšanai — ANO Komisariātu bēgļu jautājumos. Šī institūcija pastāv vēl joprojām, jo vēl joprojām ir vietas pasaulē, kur plosās kari, kur nežēlīgi diktatori vajā un nogalina citādi domājošos, kur dabas stihijas iznīcina mājokļus, kur bērni mirst no bada un slāpēm.

Arī SIF šīs dienas ietvaros ir veicis vairākus pasākumus, lai aktualizētu migrācijas un bēgļu jautājumu. Sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā no 13.-15.jūnijam tika organizētas apmācības sociālajiem darbiniekiem un sociālajiem mentoriem par darbu ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem, iepazīstot Zviedrijas integrācijas mentorus: Baibu Pumpuri un Carl Biorsmark. Kā arī 17.jūnijā tika organizēta lekcija "Kādi, kur, kāpēc bēgļi?", kur izprast pašreizējo situāciju bēgļu jautājumā konflikta reģionā Tuvajos Austrumos palīdzēja Agnese Lāce, doktorante migrācijas studijās.

Pasaules bēgļu dienā aicinām atcerēties tos cilvēkus, kas ik gadu ir spiesti doties bēgļu gaitās. Ikkatram ir iespēja palīdzēt gan tiešā, gan netiešā veidā, izprotot un palīdzot tiem, kas patvērumu meklē mums tuvumā. Mūsu spēkos ir veidot iecietīgu, saprotošu un objektīvi domājošu sabiedrību.