Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 10[..]

Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 103 patvēruma meklētāji

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Logo ESF

 

Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalstu saņēmuši 103 patvēruma meklētāji


ANO bēgļu lietu aģentūras dati liecina, ka pašlaik visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti un bēgļu gaitās devušies aptuveni 60 miljoni cilvēku, no tiem apmēram 1 miljons ir devušies bēgļu gaitās uz Eiropu. 17 gadu laikā Latvijā starptautisko aizsardzību lūguši 1768 patvēruma meklētāji (2014.gadā - 364, 2015.gadā - 328). Bēgļa statuss ir piešķirts kopumā 71 personai, savukārt alternatīvās aizsardzības statuss - 148 personām.

Kopš 2016.gada Sabiedrības integrācijas fondam ir uzticēts nodrošināt sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojumu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu. Piesaistot zinošu un pieredzējušu pakalpojuma sniedzēju - biedrību "Latvijas Sarkanais krusts", š.g. maijā sociālekonomiskais atbalsts ir sniegts 103 patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pakalpojuma ietvaros sociālais darbinieks nodrošina katras personas sociālā gadījuma vadību, kā arī sadarbībā ar sociālo mentoru sastāda katrai personai individuālu sociālekonomiskās iekļaušanas plānu un atbilstoši katras personas situācijai koordinē atbalsta sniegšanu un sadarbību ar valsts, pašvaldības iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, piemēram, meklējot dzīvesvietu ar īres līgumu vai citu tiesisku pamatu, izglītības iestādi vai darba vietu. Sociālā darbinieka pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki". Sociālais mentors sniedz atbalstu personām ar mērķi integrēties sabiedrībā, t.sk. palīdzot reālās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes un rosinot apgūt jaunas iemaņas.

Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts pieejams periodā, kamēr persona vēl ir patvēruma meklētāja statusā, kā arī pēc bēgļa vai alternatīvā statusa iegūšanas persona var saņemt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus.

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.

 

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: