Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Jūnijā sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts snie[..]

Jūnijā sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts sniegts 111 patvēruma meklētājiem

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Jau trīs mēnešus – kopš 2016.gada aprīļa, biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) sociālais darbinieks un sociālie mentori ikdienā sniedz palīdzību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki". Tie ir cilvēki, kas mērojuši tālu ceļu bēgļu gaitās, un kuru kopējais skaits Eiropā, pēc ANO bēgļu lietu aģentūras datiem, ir ap miljons cilvēkiem.

Jūnijā sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts Latvijā sniegts 111 personām, kuru vidū ir ģimenes ar bērniem no dažādām valstīm – Sīrijas, Afganistānas, Pakistānas, Irākas u.c.

Izzinātas ikkatra patvēruma meklētāja intereses un vajadzības, kā arī tiek meklēti praktiski risinājumi pamatvajadzību nodrošināšanai. Visām personām, kas līdz šim ieguvušas statusu, ir atrasti mājokļi – dzīvesvietas, kas ir pamatu pamats jaunas dzīves sākšanai Latvijā. Tāpat, aktīvi notiek darbavietu, izglītības iestāžu, medicīnisko pakalpojumu u.c. sadzīves jautājumu risinājumu meklēšana. Dažu ģimeņu bērni jau ikdienā apmeklē dienas centrus, kuros pavada laiku, iemācoties vietējās paražas un praktizē latviešu valodu ārpus noteiktā standarta – latviešu valodas obligātajiem kursiem. Klienti aktīvi vēršas LSK humānās palīdzības punktos un izmanto iespēju saņemt sev nepieciešamās drēbes, apavus, mājas tekstilu, sadzīves iekārtas jauno mājokļu iekārtošanai, bērnu ratus u.tml. lietas.

LSK mentore: "Pārsteigums un prieks strādāt ar cilvēkiem, kas ir motivēti integrēties Latvijā. Kopā esam ne tikai meklējuši risinājumus praktiskiem jautājumiem, bet arī bijuši uz brīvdabas pasākumiem ārpus Rīgas – tas ir veids, kā parādīt Latvijas vidi, kultūru un paražas, ne tikai par to teorētiski stāstot, bet arī iesaistot ikdienas sadzīvē. Mans personīgais ieguvums, darot šo darbu un rujānot ar cilvēkiem, kas redzējuši kara bailes un stāsta par piedzīvoto, mērojot tālo ceļu līdz Latvijai, ir apziņas rašānās, ka, neskatoties uz kultūru atšķirībām, katram cilvēkam vissvarīgākā ir drošība sev un savai ģimenei. Arī Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem, kas ir krīzes situācijā, nepieciešama tāda pati palīdzība un drošības sajūta. Galvenais ir cilvēcība."

Šī procesa laikā esam sajutuši atsaucību no citām organizācijām un privātpersonām, kas vēlas palīdzēt problēmsituāciju risināšanā. Paldies arī valsts iestāžu pārstāvjiem, ar kuriem kopā strādājam vienota mērķa labā – palīdzēt cilvēkiem, kam akūti nepieciešama palīdzība, un pēc iespējas veiksmīgāk integrējot Latvijas sabiedrībā. LSK vārdā, izsakām pateicību ikvienam! Kopā varam palīdzēt!

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek sniegts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Sociālekonomiskās iekļaušanas atbalsts pieejams periodā, kamēr persona vēl ir patvēruma meklētāja statusā, kā arī personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

Kontaktinformācija:

Agnese Trofimova
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Starptautisko un sabiedrisko attiecību programmas vadītāja
Tālr. +371 67686312
e-pasts:

Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: