sif-jauns-kras


Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā 2002

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов
NAV_KONKURSU_P
Проекты: 5 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.NVO Jauniešu iniciatīvas atbalsta centrs "Sava kabata" un Līvānu novada domes Bērnu un jauniešu konsultatīvais centrs "Paspārne"Caur izpratni uz saskaņu
2.SO Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma "Zelta kamoliņš"Apmācības semināru cikls krievu valodā mazākumtautību NVO vadītājiem un aktīvistiem
3.SO Apvienība "Liepājas NVO atbalsta centrs"Liepājas mazākumtautību biedrību integrācija reģiona NVO sektorā
4.BO Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija un Brocēnu novada domes Likumpārkāpumu Profilakses centrs "Cerība"Bērnu un jauniešu sadarbības projekts "Mācīsimies un strādāsim kopā?"
5.SO Sociālās un psiholoģiskās palīdzības centrs "Mūsmājas"Dažādu tautību pensionāru integrācija sabiedrībā, izzinot latviešu tautas kultūras vērtības