Начало > Европейский Cоциальный фонд 2007-2013[..] > ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības [..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Поиск проектов

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un atklātu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā valsts un reģionu līmenī.

Apakšaktivitātes mērķa grupa ir valsts tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti atsevišķi valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni un novadu pašvaldības un to iestādes.

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" izvērtējums (2012)

Sabiedrības integrācijas fonds ir izveidojis normatīvo aktu apkopojumu, kas ir saistošs projektu īstenotājiem projektu ieviešanas gaitā. Šeit ir apkopoti normatīvie akti, kas regulē gan aktivitāšu īstenošanu, gan iepirkumu veikšanu, kā arī citi normatīvie akti, kas tiešā veidā neattiecas uz konkrēto aktivitāti vai apakšaktivitāti, bet ir saistoši veicot dažādus pasākumus projektu īstenošanas ietvaros. Normatīvo aktu saraksts

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) 1.atlase
Проекты: 21 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Veselības MinistrijaProcesu vadības ieviešana Veselības ministrijā
2.Tieslietu ministrijaCAF ieviešana Tieslietu ministrijā
3.Valsts meža dienestsKvalitātes vadības sistēmas speciālista un auditoru apmācība, meža reproduktīvā materiāla paraugu noņemšanas speciālistu apmācība un vienas jomas akreditācija Valsts meža dienestā.
4.Rojas novada domeKvalitātes un personāla vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Rojas novada domē
5.Latgales plānošanas reģionsLatgales plānošanas reģiona Rēzeknes Sociālās aprūpes pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izstrāde un ieviešana atbilstoši ISO 9001:2008 standartam
6.Izglītības un zinātnes ministrija Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā
7.Ieslodzījuma vietu pārvaldeIeslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām
8.Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” Laboratoriju kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošana un uzlabošana
9.Valsts probācijas dienestsKvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana Valsts probācijas dienestā
10.Tiesu administrācijaKvalitātes vadība tiesas kancelejā
11.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraProcesu vadības sistēmas ieviešana Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
12.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsKvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā
13.Sociālās integrācijas valsts aģentūraKvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā
14.Valsts kancelejaIntegrētas kvalitātes vadības sistēmas izstrāde
15.Valsts vides dienestsKvalitātes vadības sistēmas elementu izstrāde, prasību sagatavošana to ieviešanai Valsts vides dienestā
16.Valsts izglītības satura centrsInovāciju ieviešana iestādes pamatdarbības procesos
17.Valsts reģionālās attīstības aģentūraValsts reģionālās attīstības aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām un labas pārvaldības principiem
18.Valsts SIA „Latvijas Vēstnesis”VSIA „Latvijas Vēstnesis” integrētās kvalitātes vadības un informācijas tehnoloģiju drošības sistēmas pilnveidošana
19.Valsts izglītības attīstības aģentūraKvalitātes vadības sistēmas elementa izveide Valsts izglītības attīstības aģentūrā
20.Vidzemes plānošanas reģionsKvalitātes vadības sistēmas ieviešana Vidzemes plānošanas reģionā
21.Mērsraga Ostas pārvaldeISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē