Home > Sources of funding > Pilsoniska sabiedrība 2005

eslogo


Pilsoniska sabiedrība 2005

Source of Funding: PHARE 2002-2005
Search projects
No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) Pilsoniskas sabiedrības attīstība un stiprināšana
Projects: 43 


Pages:

No.Project PromoterProject's title
1.Sabiedrisko organizāciju apvienība "Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs"Pilsoniskas sabiedrības attīstība Ziemeļkurzemē II
2.Nodibinājums "Talsu novada fonds"Kopienu filantropijas attīstība Talsu novadā un Latvijā
3.Biedrība "Mātes un bērna māja"Veselīga ģimene sociāli veselīgā Jūrmalā
4.Biedrība "Sabiedrības attīstības centrs"Karostas iedzīvotāju un Liepājas reģiona jauniešu NVO darbības aktivizēš
5.Biedrība "Kurzemes Akcija "Saules stars""Starpreģionālais sociālpediatriskās aprūpes tīkls Latvija
6.Sabiedriskā organizācija "Latvijas invalīdu biedrība"Informatīvi konsultatīvā izglītības centra izveide (IKIC-II) invalīdiem
7.Sabiedrisko organizāciju apvienība "Liepājas Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"Izmanto savas iespējas!
8.Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons""Cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība vietējā un nacionālā līmenī
9.Sabiedriskā organizācija "Latvijas Neredzīgo biedrība"Jaunieši-redzes invalīdi - aktīvapilsoniskās sabiedrības daļa Latvijā
10.Nodibinājums "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs"Vietējās pilsoniskās sabiedrības trīs pīlāri - stipra ģimene, prasmīgi speciālisti un ieinteresēta pašvaldība
11.Sabiedriskā organizācija "Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments"Informēts un aktīvs jaunietis pilsoniskā sabiedrībā
12.Biedrība "Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs"Sabiedrisko aktivitāšu atbalsts Ventspils rajona pilsētās un laukos - NVO sektora ilgtspējas veicināši
13.Sabiedriskā organizācija "Valmieras jaunatnes atbalsta fonds"Palīdzēsim integrēties sabiedrībā bēnriem-likumpārkāpējiem un viņu vecākiem
14.Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"Jūties droši! Palīdzi!
15.Sabiedriskā organizācija "Līvānu fonds "Baltā māja""Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas sociālās politikas veidošanā Līvānu novadā
16.Sabiedriskā organizācija "Latvijas asociācija "Rūpju bērns""Pašaizstāvības kustības tīkla stiprināš jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem Latvijā
17.Sabiedriskā organizācija "Zaļais ordenis - pasaku māja "Undīne""Ekotūrisma Informācijas un konsultāciju centra izveidoš Jūrmalā, izmantojot nevalstisko organizāciju resursus un stiprinot to kapacitāti
18.Biedrība "Rīgas Samariešu apvienība"Ilgtspējīga sociālā atbalsta veicināš Rēzeknē un Ventspilī
19.Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts"Pozitīvi cilvēki
20.Biedrība "Rūjienas novada ģimenes atbalsta centrs "Vārpiņa""Nevalstiskās organizācijas-jauniešu sociālās politikas īstenotājas Rūjienas pilsētā
21.Biedrība "Resursu centrs sievietēm "Marta""Esi uzmanīgs - cilvēku tirdzniecība Latvijā!
22.Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome"Līdzdalības parole
23.Reliģiskās organizācijas iestāde "Latvijas Pareizticīgās Baznīcas "Svētā Nikolaja" Rīgas Kristīgā bērnu patversme"Solis rītdienā
24.Biedrība "Gumijas pārstrādes asociācija"Atbalsts GPA kapacitātes stiprināši un efektivitātes paaugstināši Eiropas Savienības NVO sektorā, informācijas izplatīši un izpratnes paaugstināši
25.Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"A timely visit at a crucial moment
26.Biedrība "Vieglās Valodas aģentūra"Starptautiskā sadarbība Vieglās Valodas stratēģiju izveidei Latvijā Eiropas Savienības kontekstā
27.Biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība"Mūsu tiesības - mūsu nākotne
28.Biedrība "Izglītības centrs "Socializācija""Aktīvs dzīvesveids - pilsoniskās sabiedrības veidošs pamats
29.Biedrība "Brāļu draudzes misija"SO "Brāļu draudzes misija" sadarbības veidošana ar Moravian Church Anglijā
30.Biedrība "Rēzeknes nacionālo kultūras biedrību un organizāciju apvienība"Rēzekne - Ščecina (Rēzeknes nacionālo kultūras biedrību un organizāciju apvienības sadarbības attīstība Eiropas līmenī)
31.Biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome"Čehijas un Latvijas lauksaimnieku organizāciju kooperācijas stiprināšana
32.Sabiedriskā organizācija „Latvijas Neredzīgo biedrība" Braila raksts - redzes invalīdu līdzdalības efektivitātes instruments Eiropas Savienībā
33.Biedrība „Sabiedrība par atklātību - Delna"Sabiedrības par atklātību DELNA līdzdalība Transparency International (TI) tīkla starptautiskajā konferencē "Ierobežojot korupciju, veicināt attīstību un uzlabot dzīves līmeni
34.Nodibinājums „Valmieras novada fonds" Kopienu fondu izaugsmes iespējas Austrumeiropā
35.Nodibinājums „Talsu novada fonds" Networking activity "Community Foundations Can Succeed in Eastern Europe!"
36.Biedrība „Velku biedrība" Tikšanās
37.Biedrība „Integrācija sabiedrībai" Sadarbības veidošana ar Eiropas Forumu Cietušo-Vainīgo Mediācijai un Atjaunošanai Tiesvedībai
38.Biedrība „Kaimiņu būšana" Starptautiskā "Kaimiņu būšana"
39.Biedrība „Iespēja: Attīstība un sadarbība"Biedrības "Iespēja: Attīstība un Sadarbība" darbības padziļināšana, iepazīstoties ar Lielbritānijas pieredzi darba devēju iesaistīšanā dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā
40.Sabiedriskā organizācija „Dabas muzeja atbalsta fonds" Pieredzes apmaiņa, kvalifikācijas celšana vides interpretācijā un starptautiskās sadarbības veidošana
Pages: