Начало > Источники финансирования > Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērn[..]

sif-jauns-kras


Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem un jauniešiem 2012

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Поиск проектов

Programmas „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” mērķis ir veicināt Latvijā dzīvojošo tautību savstarpējo sapratni un sadarbību, veidojot saliedētu un iekļaujošu sabiedrību. Programmas mērķa grupa ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Programmas ietvaros tiek atbalstītas apmaiņas programmas, kuru laikā mazākumtautību ģimeņu bērni dzīvos latviešu ģimenēs, un otrādi. Projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kuram ir pieredze darbā ar bērniem un ģimenēm (piemēram, nometņu, neformālās izglītības pasākumu, kultūras, sporta vai atpūtas u.c. pasākumu rīkošanā).

Ho.Cтатус Hазвание
1 (Прием заявок закончился) Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem”
Проекты: 5 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.Biedrība „”AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programmas”Īsās starpkultūras apmaiņas programmas Latvijā
2.Biedrība „Latvijas Sarkanais krusts” („Latvijas Sarkanā krusta Preiļu komiteja”)Latgale - saliedēta un savdabīga
3.Biedrība „Interešu centrs „Pēcskola””Būsim draugi
4.Biedrība „Multikultūras integrācijas centrs „Varavīksnes laiva””Mēs spēsim saprasties!
5.Nodibinājums „Iespējamā misija”Iepazīsti savu kaimiņu!