Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.2.2.1. sub-measure "Administrative Ca[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ESF 1.5.2.2.1. sub-measure "Administrative Capacity Building of Social Partners"

Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Search projects

Apakšaktivitātes mērķis ir veicināt reģionālā sociālā dialoga attīstību un paaugstināt sociālo partneru līdzdalības iespējas rīcībpolitikas izstrādē un īstenošanā.

Apakšaktivitātes mērķa grupa ir institūcijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju organizāciju interešu pārstāvniecību politikas lēmumu pieņemšanā valsts un Eiropas Savienības līmenī, kā arī darba devēji un darba ņēmēji un to organizācijas.

Apakšaktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

No.Status Title
1 (Call for Proposals has ended) 1.atlase
Projects: 2 No.Project PromoterProjekta nosaukums
1.Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībaLatvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana
2.Latvijas Darba devēju konfederācijaLDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos